Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Claire Wallace: Economic hardship, migration, and survival strategies in East-Central Europe

Studie začíná charakteristikou chudoby v jedenácti zemích východní a střední Evropy ve sledovaném období od roku 1991 až do roku 1998. Autorka dochází ke zjištění, že lidé ve střední Evropě graduálně bohatnou a lidé z východní Evropy (především ze zemí bývalého SSSR) chudnou. Občané zemí východní Evropy, kteří v situaci chudoby zvolili jako strategii přežití pracovní migraci do zemí střední Evropy byli cílovou skupinou předcházejícího výzkumu. Pracovní migraci autorka nahlíží jako podnikatelskou činnost směřující k udržení nebo zlepšení životního standardu domácnosti. Na základě předchozího kvalitativního výzkumu dochází autorka k závěru, že okolnosti pracovní migrace musí být postavené do kontextu strategie přežití domácnosti a udržování sociálních sítí v regionu.

28. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲