Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 5. 03

The politics of migration

Sborník obsahuje šestnáct již dříve publikovaných článků. Jedná se o významné texty publikované v odborných časopisech v 70. a 80. letech minulého století. Společným jmenovatelem jsou politické otázky spojené s imigrací do rozvinutých zemí. Obsahově a tématicky se některé články dost liší. První příspěvek je o transnacionální migraci v kontextu moderního státu, další tři články různým způsobem uchopují problematiku pracovní migrace. Zbývající články jsou více zaměřené na politické aspekty imigrace, k jednotlivým problémům každý z autorů přistupuje z různé perspektivy, jako například imigrace a rasa, nebo občanství, politická soutěž, sociální exkluse imigrantů. Sborník editovali Robin Cohen a Zig Layton-Henry.

16. 5. 03
...nahoru ▲