Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
recenzezměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.

M. Tomasi Silvano: The New Europe and International Migration

7. 4. 03
Sborník je zvláštní vydání časopisu „International Migration Review“. Příspěvky jsou výběrem z dokumentů konference „New Europe and International Migration“ pořádané v roce 1991 v Turíně. Příspěvky jsou rozdělené do tří sekcí. Články v první sekci jsou zaměřené na migrační procesy ve střední a východní Evropě. První příspěvek pojednává o mezinárodní migraci v postsovětském prostoru....
recenze

P. Jess, D. Massey: A Place in the World?: Places, Cultures and Globalization

1. 4. 03
Kniha je koncipovaná jako učebnice pro obor sociální geografie ve Velké Británii. Obsahuje řadu inspirativních didaktických prvků, jako jsou průběžná shrnutí, čítanka a cvičení. Výchozím bodem knihy je migrace, první kapitola knihy mapuje migraci od prehistorických forem až po současnost....
recenze

Philip Muus: Exclusion and inclusion of refugees in contemporary Europe

20. 3. 03
Příspěvky ve sborníku jsou rozdělené do tří sekcí. Články v první sekci jsou zaměřené na právní, morální a politické otázky uprchlictví. Autor prvního článku upozorňuje na úskalí spojená s harmonizačním procesem EU, kde politická opatření mohou vést k vyloučení potřebných mezinárodní ochrany z dosahu bezpečného útočiště....
recenze

Anastasia Kopřivová: Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace v Praze

12. 3. 03
Russkaja, ukrajinskaja i belorusskaja emigracija v Prage. Dvojjazyčný adresář jednotlivců i organizací ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v Praze. Adresář pokrývá období od začátku tzv. Ruské akce do konce války, to jest od roku 1918 do roku 1945.
recenze

T. Frejka, M. Okólski: In-depth Studies on Migration in Central and Eastern Europe - the Case of Poland

11. 3. 03
Studie založená na dlouhodobém výzkumu čtyř příhraničních polských měst, cílem bylo podchycení změn mezinárodní migrace od roku 1989. Studie začíná přehledem mezinárodní migrace v prostoru střední a východní Evropy. První kapitola je věnovaná populačním pohybům polské společnosti od konce 19....
recenze

S. Castles, J. Miller M.: The Age of Migration - International Population Movements in The Modern World

10. 3. 03
Autor knihy popisuje a vysvětluje současné vzorce mezinárodní migrace a s tím související rozvoj etnické diversity v cílových zemích. Po krátkém úvodu následuje kapitola, ve které autor předkládá příklady teorií a konceptů užívaných k uchopení a vysvětlení mezinárodní migrace a formování etnických menšin. Třetí kapitola je popisem historie mezinárodní migrace od roku 1945....
recenze

Cees Gorter, Peter Nijkamp: Crossing borders - regional and urban perspectives on international migration

5. 3. 03
Ústředním tématem sborníku je v první řadě pojetí migrace jako dynamického procesu a význam osobních sítí při utváření migračních vzorů. Sborník je rozdělený na tří části. V úvodu publikace je přehled teoretických rámců pro analyzování mezinárodní migrace. Články v první části zdůrazňují specifické ekonomické otázky, které hrají významnou úlohu při politických debatách o migraci....
recenze

Tomasi Silvano: Ethics, migration, and global stewardship

5. 3. 03
Sborník je tématicky zaměřené zvláštní vydání časopisu International Migration Review. Příspěvky spadají pod pět částí a všechny spojuje otázka etiky ve vztahu k migraci. Příspěvky spadají pod pět částí a všechny spojuje otázka etiky ve vztahu k migraci....
recenze

Population Distribution and Migration

17. 2. 03
Sborník je složený z materiálu připraveného k příležitosti setkání expertní skupiny pro rozložení populace a rozvoj Spojených národů. První část publikace obsahuje doporučení a zprávu ze setkání. Příspěvky následující části sledují vzory rozložení populace v rozvojových zemích (Asie, Afrika, Latinská Amerika), ale i globální vzorec urbanizace....
recenze

John Salt: Migration and Population Change in Europe

17. 2. 03
Migration and Population Change in Europe je komplexní výzkumnou zprávou pojednávající o migraci v Evropě v polovině 90. let. Studie zachycuje migrační trendy v Evropě a vyhodnocuje jejich ekonomické a politické důsledky.
recenze

Ivan Savický: Osudová setkání - Češi v Rusku a Rusové v Čechách, 1914 - 1938

17. 2. 03
Publikace je politicko-historickou studií vztahů Čechů a Rusů v první polovině dvacátého století. Kniha má dvě nosné části. První, o Češích v Rusku se týká především působení československých legií během občanské války v letech 1917 až 1920. Druhá část práce pojednává o ruské emigraci v Československu od roku 1917 do konce II. světové války....
recenze

John Glad: Russia Abroad - Writers, History, Politics

17. 2. 03
Historická práce encyklopedického charakteru, ústředním motivem knihy je sledování migrace představitelů různých politických hnutí, literárních směrů a vědeckých oborů z Ruska. Základní členění publikace je podle historických etap ruské emigrace. Předsovětské období v této knize zahrnuje představitele ruské emigrace od ranného středověku do začátku I. svět. války....
recenze

Free Movement: Ethical Issues in the Transnational Migration of People and of Money

17. 2. 03
Obsahem knihy je systematická analýza volného pohybu peněz a lidí přes mezinárodní hranice z perspektivy různých teorií politické filozofie: liberálně egalitářské teorie; libertariánská perspektiva; marxistická analýza; teorie přirozeného práva; perspektiva politického realismu....
recenze

Ljubov Běloševská, Zdeněk Sládek: Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1918 - 1939)

17. 2. 03
Sborník dokumentů mapuje činnost jednotlivců i organizací ruské a ukrajinské emigrace v meziválečném Československu. Dokumenty jsou tématicky rozdělené do devíti kapitol. První dokumentuje příchod emigrantů z Ruska, následují kapitoly o školství, vědě a kultuře ruské a ukrajinské emigrace....
recenze

Ljubov Běloševská: Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1919-1939)

7. 2. 03
Duchovnyje tečenija russkoj i ukrajinskoj emigracii v Čechoslovackoj respublike (1919-1939) Sborník se skládá z devíti příspěvků, z toho jsou tři v češtině a zbývající v ruštině. Ústředním tématem všech příspěvků je vývoj kulturních a vědeckých aktivit ruské nebo ukrajinské emigrace v meziválečném Československu. Úvodní článek popisuje interakce ruských emigrantů v českém prostředí....
recenze
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect