Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
recenzezměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.

Recenze knihy Transnacionální migrace: Proměny identit, hranic a vědění o nich

15. 4. 08 Petra Ezzeddine Lukšíková
Vyšla první přehledová studie v českém jazyce mapující trasnacionalizmus, který je v současné antropologii pohybu a migrace jedním z nejdiskutovanějších vědeckých okruhů. Autorem knihy je Csaba Szaló.
recenze

Novinky v Knihovně Multikulturního centra Praha

28. 6. 07
Přinášíme Vám české překlady anotací anglicky psaných knih, které nejnověji přibyly v Knihovně Multikulturního centra Praha.
recenze

Děti migrantů v „monokulturní“ zemi

22. 1. 07
Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku.
recenze

Cizinci v regionech ČR

18. 12. 06 Marie Jelínková
Datově analytická publikace Cizinci v regionech, vytvořená s cílem podpořit tvorbu integrační politiky v jednotlivých krajích, se zaměřuje na základní informace o cizincích v ČR především na úrovni jednotlivých krajů, bývalých okresů a správních obvodů obcí. Tato data jsou porovnávána v souhrnných tabulkách a s důrazem na podobnosti či rozdílnosti jednotlivých krajů analyzována.
Integracerecenze

Nikde není oběd zadarmo. Sartoriho úvahy o multikulturalismu (recenze)

30. 12. 05
Na konci srpna vyšla publikace Giovanniho Sartoriho Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalectví. Esej o multietnické společnosti. Tato kniha, jejíž vydání vyvolalo v Itálii i jinde kontroverzi, stojí bezesporu za pozornost všech zájemců o multikulturní otázky; ať už jsou stoupenci nebo odpůrci multikulturalismu.
recenze

Mezinárodní migrace a Slovensko v roce 2004

25. 5. 05
Boris Divinský se v tomto příspěvku, který je přepracovanou a rozšířenou verzí kapitoly "Zahraničná migrácia" z knihy Inštitútu pre verejné otázky "Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti", zabývá mezinárodní migrací z několika úhlů pohledu. Aktuální otázky odehrávající se v roce 2004 sleduje v delším časovém horizontu....
recenze

Bylo nás šest. Recenze knížky Cizinci tu nejsou cizí!(?)

25. 1. 05 Marek Čaněk
"Do třetí třídy jsem seděl v lavici s Ukrajincem. Bylo to s ním sedět docela dobře" je jedním z názorů lounských školáků o cizincích z knížky Cizinci tu nejsou cizí!(?). V knížce vydané Městskou knihovnou v Lounech byly publikovány názory českých školáků na cizince, zkušenosti dětí cizinců a pohledy pedagogů. Čtení je to zábavné, zajímavé, ale místy i děsivé.
recenze

Realistické odpovědi na multikulturní výzvy

30. 8. 04
Jan Buryánek ve své recenzi představuje knihu Jiřího Přibáně „Jací můžeme být? Podoby demokracie a identity v multikulturní situaci.“ Recenze se soustředí na prezentaci čtyř verzí multikulturalismu a na spor liberalismu a komunitarianismu a jeho vztah k debatě o multikulturalismu, jak byly představeny Přibáněm....
recenze

Péče o cizince v ordinaci lékaře v ČR

13. 5. 04
Učební text je rozdělen do několika částí. První část se zabývá problematikou migrace ze zdravotního hlediska, zdravotními riziky migrantů a faktory určujícími lékařskou péči o cizince. Další část se věnuje právnímu rámci poskytování lékařské péče cizincům a také příslušným úhradám poskytnuté péče....
recenze

Caroline Brettell et al: Migration Theory, Talking across Disciplines

9. 5. 04 Hana Kabeleová
Souhrn osmi esejů a úvodního textu editorů (Caroline Brettell a F. Hollifield) nabízí disciplinárně diferenciované přístupy k tématu mezinárodní migrace. První dva eseje (Hasia Diner: History and the Study of Immigration a Charles Keely: Demography and International Migration) přinášejí ucelený a jasný přehled vývoje obou vědních oborů (historie a demografie) ve vztahu k mezinárodní migraci....
recenze

Lidská práva v praxi

6. 5. 04
Česká nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti - La Strada, která své aktivity zaměřuje na prevenci obchodu se ženami, podporu obětí obchodu se ženami, ovlivňování zákonodárství a informování veřejnosti o tomto problému, vydala za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR publikaci Lidská práva v praxi; Manuál pro sociální práci s oběťmi obchodu se...
recenze

Jan Niessen , Yongmi Schibel: Demographic changes and the consequences for Europe’s future

1. 3. 04
Studie „Demographic changes and the consequences for Europe’s future” pojednává o příčinách a důsledcích demografického stárnutí v Evropě a navrhuje možné způsoby řešení stávající situace. Podle autorů studie sehrají přistěhovalci v tomto procesu nezanedbatelnou úlohu.

recenze

Adrian Favell: Philosophies of integration: Immigration and the idea of citizenship in France and Britain

27. 2. 04
Kniha Adriana Favella - Philosophies of integration: Immigration and the idea of citizenship in France and Britain se poměrně obsáhle zabývá rozdílným přístupem Francie a Velké Británie k otázkám integrace přistěhovalců. Kniha je tématicky rozdělena do kapitol, přičemž každá kapitola se věnuje rozboru buď francouzského, nebo britského přístupu.

recenze

William McGowan: Coloring the News. How Crusading for Diversity has Corrupted American Journalism

1. 2. 04
Jak snaha po rozmanitosti a politické korektnosti ovlivnila americký žurnalismus v devadesátých letech? Kniha Williama McGowana Coloring the News - How Crusading for Diversity has Corrupted American Journalism z roku 2001 se zamýšlí nad tím, jak žurnalismus, který by měl být z podstaty věci nezávislý a zajímat se pouze a především o fakta, najednou v devadesátých letech začíná uplatňovat...
recenze

Claire Wallace: Economic hardship, migration, and survival strategies in East-Central Europe

28. 5. 03
Studie začíná charakteristikou chudoby v jedenácti zemích východní a střední Evropy ve sledovaném období od roku 1991 až do roku 1998. Autorka dochází ke zjištění, že lidé ve střední Evropě graduálně bohatnou a lidé z východní Evropy (především ze zemí bývalého SSSR) chudnou....
recenze
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect