Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.

John Glad: Russia Abroad - Writers, History, Politics

17. 2. 03
Historická práce encyklopedického charakteru, ústředním motivem knihy je sledování migrace představitelů různých politických hnutí, literárních směrů a vědeckých oborů z Ruska. Základní členění publikace je podle historických etap ruské emigrace. Předsovětské období v této knize zahrnuje představitele ruské emigrace od ranného středověku do začátku I. svět. války....
recenze

Free Movement: Ethical Issues in the Transnational Migration of People and of Money

17. 2. 03
Obsahem knihy je systematická analýza volného pohybu peněz a lidí přes mezinárodní hranice z perspektivy různých teorií politické filozofie: liberálně egalitářské teorie; libertariánská perspektiva; marxistická analýza; teorie přirozeného práva; perspektiva politického realismu. ...
recenze

Ljubov Běloševská, Zdeněk Sládek: Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1918 - 1939)

17. 2. 03
Sborník dokumentů mapuje činnost jednotlivců i organizací ruské a ukrajinské emigrace v meziválečném Československu. Dokumenty jsou tématicky rozdělené do devíti kapitol. První dokumentuje příchod emigrantů z Ruska, následují kapitoly o školství, vědě a kultuře ruské a ukrajinské emigrace....
recenze

Ljubov Běloševská: Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1919-1939)

7. 2. 03
Duchovnyje tečenija russkoj i ukrajinskoj emigracii v Čechoslovackoj respublike (1919-1939) Sborník se skládá z devíti příspěvků, z toho jsou tři v češtině a zbývající v ruštině. Ústředním tématem všech příspěvků je vývoj kulturních a vědeckých aktivit ruské nebo ukrajinské emigrace v meziválečném Československu. Úvodní článek popisuje interakce ruských emigrantů v českém prostředí....
recenze

Zásady politiky vlády v oblasti migrace cizinců

13. 1. 03
Jsou základním dokumentem a východiskem pro koncepční migrační politiku České republiky. Jsou výrazem ochoty vlády podílet se na harmonizaci migračních politik členských států EU. Prioritou státu je přijímat opatření podporující řízenou legální migraci a zároveň minimalizující migraci neregulérní. Byly přijaty usnesením Vlády České republiky č. 55 dne 13. ledna 2003.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

10. 1. 03
Zákon o pobytu cizinců na území ČR je základním právním předpisem upravujícím režim vstupu a pobytu cizinců v České republice. Zákon účinný od 1.1.2000 byl několikrát novelizován, naposledy k 1.1.2011. Změny, které novela přinesla, najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Aktualizované úplné znění cizineckého zákona lze ...
« | 1 | .. | 159 | 160
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect