Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 12. 03

Jan Niessen: The management and managers of migration

Studie se zabývá možnými způsoby řízení ekonomické migrace a hlavními aktéry tohoto procesu. Studie by měla sloužit jako podklad pro tvorbu efektivní imigrační politiky, která by zdůraznila pozitivní stránky ekonomické migrace.
Celá studie vychází z premisy, že svět je jedna velká vesnice, jejíž povinností je udržovat vzájemné vztahy na dobré úrovni, protože intolerance vede jak k sociálním, tak ekonomickým problémům. Lidský pokrok vyžaduje účinně potírat rasismus, xenofobii, intoleranci a diskriminaci.
Autoři vyslovují myšlenku, že pokud by si jednotlivé státy Evropy uvědomily, že Evropská unie jako taková je regionem imigrace, a nepřehazovaly si odpovědnost navzájem, hledání cest pro její řešení by bylo snadnější a prospělo by všem zúčastněným stranám. Jde o to uvědomit si přínos imigrantů v hostitelské zemi a zemi původu a přizpůsobit tomu i svou imigrační, azylovou politiku a zahraniční politiku.

Anglická verze studie je k dispozici v knihovně Multikulturního centra Praha.

4. 12. 03
...nahoru ▲