Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 12. 03

Lori Lindburg: Plus-Sum Gain: Business investment in the socio-economic inclusion

Studie, jejíž originální název zní "Plus-Sum Gain: Business investment in the socio-economic inclusion of Europe's immigrant and ethnic minority communities" si všímá prostředků užitých obchodními společnostmi na podporu integrace imigrantů do společnosti a postoje vlády k těmto aktivitám. Cílem studie je přispět k rozvoji společné strategie, která by prohloubila mnohostranné partnerství zaměřené na podporu ekonomického života migrantů a minorit.
V důsledku stále rostoucího počtu migrantů do evropských velkoměst je jejich participace na trhu práce více než žádoucí.Obchodní společnosti si jsou této naléhavé potřeby rovněž vědomy a začínají tomu přizpůsobovat své podnikatelské strategie. Důvodem může být i fakt, že spotřebitelé si v současnosti již nekupují produkty a služby, bez toho aniž by zohlednili poslaní obchodních společností.
Obchodní společnosti šíří své dobré jméno prostřednictvím podpory tvorby pracovních míst pro znevýhodněné imigranty, což v očích veřejnosti pak působí jako magnet kupní síly obyvatelstva.

Název publikace Plus-Sum Gain znázorňuje vztah mezi jednotlivými partnery obchodního styku, z nějž má každá strana prospěch.4. 12. 03
...nahoru ▲