Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 11. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o azylu řeší podmínky vstupu a pobytu cizince, který chce v České republice žádat o mezinárodní ochranu, práva a povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany, azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany, řízení o udělení či odnětí mezinárodní ochrany, podmínky pro získání mezinárodní ochrany, působnost MV a dalších dotčených orgánů, státní integrační program a azylová zařízení.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
11. 11. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲