Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 12. 03

EU External Relations and International Migration

Studie pojednává o migračních trendech zejména ve vztahu k Evropské unii a nastiňuje možnosti jejich řešení v rámci evropské migrační a rozvojové politiky. Zdůrazněna je socioekonomická spolupráce se zeměmi střední a výhodní Evropy, stejně tak jako se zeměmi z okolí Středozemního moře a africkými státy. Autoři studie rovněž hodnotí pozitivní roli migrantů a minorit při ekonomickém rozvoji zemí původu.

Proces mezinárodní migrace může mít jak negativní, tak pozitivní vliv na chod společnosti. Autoři zdůrazňují, že pozitivní stránky procesu migrace lze posilovat prostřednictvím mezinárodní spolupráce. Tato spolupráce by se měla dotýkat zejména tří oblastí: trhu práce, sociální stability a obchodování s lidmi. Dle autorů studie je nutné si uvědomit význam imigrantů v hostitelských státech i zemích původu.
Restriktivní opatření Evropské unie vůči imigrantům mohou snadno skrýt fakt, že Evropa imigranty velmi potřebuje.
Hledání společných východisek může být cestou k oboustranné spokojenosti a k růstu vzájemného porozumění.

Anglická verze studie je k dispozici v knihovně Multikulturního centra Praha.

4. 12. 03
...nahoru ▲