Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.

Soustavná péče o rodiny uprchlíků žádajících v ČR o azyl

24. 2. 03
Diakonie Českobratrské církve evangelické v Myslibořicích zajišťuje průběžně od roku 1998 ubytování a péči o uprchlické rodiny s malými dětmi. Umožnění života mimo uprchlický tábor napomáhá jejich začleňování do české společnosti. Diakonie poskytuje sociální a právní poradenství.
projekty

Pomoc uprchlíkům (ČCE, 2002)

24. 2. 03
Sbory Českobratrské církve evangelické a střediska Diakonie průběžně koordinují pomoc azylantům i žadatelům o azyl. Jedná se především o individuální pomoc při jednání na úřadech, při hledání zaměstnání a bydlení, psychosociální pomoc a finanční a materiální výpomoc.
projekty

Péče o nezletilé žadatele o azyl bez doprovodu

24. 2. 03
Středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické v Ostravě poskytovalo průběžně v letech 1998 - 2000 bydlení a péči nezletilým žadatelům o azyl, kteří jsou na našem území bez doprovodu zletilé osoby. Jednalo se o několikatýdenní nepravidelné pobyty. Zadavatelem byla Správa uprchlických zařízení, partnery pak OPD (Oddělení sociálně - právní ochrany dětí a rodiny) a bývalý OÚ Frýdek-Místek.
projekty

Interkulturní vzdělávání v pedagogických centrech

24. 2. 03
Cílem projektu „Varianty“ bylo zajistit vzdělávání garantů multikulturní výchovy (MKV) a jejich vzájemnou výměnu informací. Projekt měl přispět k vytvoření kvalitní nabídky kurzů MKV organizovaných pedagogickými centry. Kurz navštěvovali také zástupci vzdělávacích odborů krajských úřadů a pracovníci České školní inspekce (ČŠI)....
projekty

Krizové centrum v Litoměřicích

24. 2. 03
Ve spolupráci s Diecézní charitou otevřela v r. 2000 Diakonie Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích krizové centrum. Centrum je otevřeno jak českým občanům, tak také cizincům v režimu strpění, bydlící v ubytovně v Litoměřicích, která je spravována Diecézní charitou. Centrum nabízí krizově – intervenční rozhovory, poradenství, kavárenský klub a volnočasové aktivity....
projekty

Population Distribution and Migration

17. 2. 03
Sborník je složený z materiálu připraveného k příležitosti setkání expertní skupiny pro rozložení populace a rozvoj Spojených národů. První část publikace obsahuje doporučení a zprávu ze setkání. Příspěvky následující části sledují vzory rozložení populace v rozvojových zemích (Asie, Afrika, Latinská Amerika), ale i globální vzorec urbanizace....
recenze

John Salt: Migration and Population Change in Europe

17. 2. 03
Migration and Population Change in Europe je komplexní výzkumnou zprávou pojednávající o migraci v Evropě v polovině 90. let. Studie zachycuje migrační trendy v Evropě a vyhodnocuje jejich ekonomické a politické důsledky.
recenze

Ivan Savický: Osudová setkání - Češi v Rusku a Rusové v Čechách, 1914 - 1938

17. 2. 03
Publikace je politicko-historickou studií vztahů Čechů a Rusů v první polovině dvacátého století. Kniha má dvě nosné části. První, o Češích v Rusku se týká především působení československých legií během občanské války v letech 1917 až 1920. Druhá část práce pojednává o ruské emigraci v Československu od roku 1917 do konce II. světové války....
recenze

John Glad: Russia Abroad - Writers, History, Politics

17. 2. 03
Historická práce encyklopedického charakteru, ústředním motivem knihy je sledování migrace představitelů různých politických hnutí, literárních směrů a vědeckých oborů z Ruska. Základní členění publikace je podle historických etap ruské emigrace. Předsovětské období v této knize zahrnuje představitele ruské emigrace od ranného středověku do začátku I. svět. války....
recenze

Free Movement: Ethical Issues in the Transnational Migration of People and of Money

17. 2. 03
Obsahem knihy je systematická analýza volného pohybu peněz a lidí přes mezinárodní hranice z perspektivy různých teorií politické filozofie: liberálně egalitářské teorie; libertariánská perspektiva; marxistická analýza; teorie přirozeného práva; perspektiva politického realismu. ...
recenze

Ljubov Běloševská, Zdeněk Sládek: Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1918 - 1939)

17. 2. 03
Sborník dokumentů mapuje činnost jednotlivců i organizací ruské a ukrajinské emigrace v meziválečném Československu. Dokumenty jsou tématicky rozdělené do devíti kapitol. První dokumentuje příchod emigrantů z Ruska, následují kapitoly o školství, vědě a kultuře ruské a ukrajinské emigrace....
recenze

Ljubov Běloševská: Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1919-1939)

7. 2. 03
Duchovnyje tečenija russkoj i ukrajinskoj emigracii v Čechoslovackoj respublike (1919-1939) Sborník se skládá z devíti příspěvků, z toho jsou tři v češtině a zbývající v ruštině. Ústředním tématem všech příspěvků je vývoj kulturních a vědeckých aktivit ruské nebo ukrajinské emigrace v meziválečném Československu. Úvodní článek popisuje interakce ruských emigrantů v českém prostředí....
recenze

Zásady politiky vlády v oblasti migrace cizinců

13. 1. 03
Jsou základním dokumentem a východiskem pro koncepční migrační politiku České republiky. Jsou výrazem ochoty vlády podílet se na harmonizaci migračních politik členských států EU. Prioritou státu je přijímat opatření podporující řízenou legální migraci a zároveň minimalizující migraci neregulérní. Byly přijaty usnesením Vlády České republiky č. 55 dne 13. ledna 2003.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

10. 1. 03
Zákon o pobytu cizinců na území ČR je základním právním předpisem upravujícím režim vstupu a pobytu cizinců v České republice. Zákon účinný od 1.1.2000 byl několikrát novelizován, naposledy k 1.1.2011. Změny, které novela přinesla, najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Aktualizované úplné znění cizineckého zákona lze ...
« | 1 | .. | 156 | 157 | 158 | 159
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect