Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 6. 07
Zdroj: migraceonline.cz

Novinky v Knihovně Multikulturního centra Praha

Přinášíme Vám české překlady anotací anglicky psaných knih, které nejnověji přibyly v Knihovně Multikulturního centra Praha.

Knihovna je v době letních prázdnin pro veřejnost otevřena pouze po předchozí domluvě.

Kontakt:
E-mail: knihovna@mkc.cz
Tel.: (+420) 296 325 345

Více informací o knihovně najdete zde.

Anotace k filmům na DVD, které jsou přístupné v knihovně MKC naleznete zde.


MIGRACE A UPRCHLÍCI

Migrant Workers in International Human Rights Law: Their Protection in Countries of Employment / Ryszard Cholewinski

New York: Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-825992-1
K 0600/167

Kniha zkoumá osudy pracovních migrantů a jejich rodin v zemích, kde hledají práci, a vedle toho se zabývá také ochranou, kterou jim zajišťují mezinárodně platná lidská práva včetně práv ekonomických, sociálních, politických a práva pobytu. Kniha obsahuje také podrobnou případovou studii týkající se právního postavení migrantů v Evropě. Pracovních migrantů a jejich rodinných příslušníků je mnohem větší počet než uprchlíků a vysídlených osob, avšak mezinárodní ochraně jejich práv je věnováno podstatně méně pozornosti.


Paths of Integration: Migrants in Western Europe (1880-2004) / Leo Lucassen, David Feldman, Jochen Oltmer

Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006. ISBN 90-5356-883-2
K 0600/170

V 90. letech 20. století, kdy se ve Spojených státech zvyšovaly obavy z neuspokojivé integrace velkého počtu imigrantů, začali odborníci hledat historické paralely s posledním významným obdobím masové imigrace, které proběhlo v letech 1880 až 1914. Tento historický příklad je však v rámci dnes probíhající debaty o imigraci v Evropě obecně považován za neupotřebitelný. Autor knihy Paths of Integration však tento obecně vžitý názor obrací na hlavu když tvrdí, že historie evropské migrace je americké zkušenosti podobnější než si většina lidí myslí, a to především kvůli většinou přehlížené, avšak masivní migraci probíhající uvnitř Evropy ve stejném období.

 

Illegal Immigration in Europe: Beyond Control? / Franck Düvell

New York: Palgrave Macmillan, 2006. ISBN 1-4039-9741-1
K 0600/172

Díky globalizaci, rostoucí mobilitě osob a evropské integraci se imigrace a zejména pak její nelegální forma dostává do středu pozornosti ve sféře mezinárodní politiky, ekonomiky a bezpečnosti. Kniha analyzuje příčiny nelegální imigrace v Evropě a také historické a politicko-ekonomické aspekty tohoto fenoménu. Nabízí i hodnocení stávajících politických reakcí na imigraci a navrhuje alternativní přístup, jehož cílem by bylo udržitelnější řešení vznikající situace.Journal of Ethnic and Migration Studies


Routledge, Taylor & Francis Group, ISSN 1369-183X

V tomto časopise, dříve New Community, jsou publikovány výsledky kvalitních výzkumů týkajících se všech forem migrace a jejích důsledků, společně s články o etnicitě včetně etnických vztahů a konfliktů. Dále se JEMS zaměřuje na rasu a rasismus, multikulturalismus a pluralismus, nacionalismus a transnacionalismus, občanství a integraci, identitu a hybriditu, globalizaci ad. Zde je možné si přečíst obsah jednotlivých čísel.


Další tituly k tématu „migrace a uprchlíci“ jsou k dispozici v Knihovně Multikulturního centra Praha. Jejich seznam naleznete zde.

 


NÁBOŽENSTVÍ A MYTOLOGIE

 

Cradle of Islam: The Hijaz and the Quest for an Arabian Identity / Mai Yamani


London; New York: Palgrave Macmillan, 2004. ISBN 1-85043-710-6 2101

K 0100/080


V roce 1932 učinila rodina Saudů z království Hidžáz oficiální součást Saudské Arábie. Hidžázové se stali národem bez státu. Film Cradle of Islam se zaměřuje na jejich dnešní život a kulturu podřízenou dominantním pravidlům, která jsou v Saudské Arábii diktována politickou a náboženskou elitou s kořeny v centrálním regionu Nadžd. Centralizace však na asimilaci či ovládnutí výrazných regionálních kultur Saudské Arábie nestačila. Rodina Saudů dokázala vládnout, avšak nedokázala dosáhnout úplné integrace. Kniha nabízí zasvěcený pohled do skrytého světa Hidžázů včetně jejich rituálů, které jim zatím pomáhají ubránit vlastní identitu.

 


MULTIKULTURNÍ VZTAHY

 

The War for Muslim Minds: Islam and the West/ Gilles Kepel


Cambridge; London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004.

ISBN 0-674-01575-4 2100

K 0200/022


Kniha profesora Kepela je prvotřídní analýzou nedávného vývoje v islámském světě a reakcí Západu na něj. Kepel nemá mnoho dobrých slov pro americké neokonzervativce, kteří pracovali pro prezidenta Bushe st. a jeho syna. Kniha se zabývá světovou reakci na 11. září počínaje kolapsem mírové smlouvy z Osla, přičemž tuto reakci  shledává nedostatečnou, avšak nikoliv tak katastrofickou jako situaci v Iráku. Když se Kepel zaměřuje na vývoj v Evropě, soustředí se příliš na situaci ve Francii na úkor dalších významných evropských center Islámu, což může představovat hlavní nedostatek knihy v očích britského čtenáře. Jedná se nicméně o skvělou analýzu napjaté situace v islámském světě.MULTIKULTURNÍ VZTAHY V USA

Cross - Cultural Dialogues: 74 Brief Encounters with Cultural Difference / Craig Storti

Boston; London: A Nicholas Brealey Publishing Company, c1994. ISBN 1-877864-28-5
K 0210/030


Podle Craiga Stortiho se v naší každodenní konverzaci skrývá tolik kultury, že mnoho běžných, zdánlivě nevinných rozhovorů ve skutečnosti představuje potenciál pro kulturní nedorozumění. Kniha je souborem krátkých konverzací mezi neznámým Američanem a lidmi z různých zemí a kultur. V každé konverzaci dojde nejméně k jednomu porušení kulturních norem, ale je na čtenářích, aby jej našli. Samostatná četba knihy může být dobrým úvodem do problematiky mezikulturního porozumění, ale konverzace mohou sloužit i jako učební pomůcka usnadňující studentům pochopení rozdílů mezi kulturami. V knize je zastoupeno deset kultur: arabská/středovýchodní, britská, čínská, francouzská, německá, hispánská, indická, japonská, středozemská/evropská a ruská.

 


ŽENY A GENDER

Women Embracing Islam: Gender and Conversion in the West/ Karin van Nieuwkerk. Austin: University of Texas Press, 2006.

ISBN 0-292-71302-9
K 0700/078

Mnoho lidí na Západě vnímá Islám jako náboženství, které omezuje ženy a v soukromém i veřejném životě jim dává pouze podřadné postavení. Překvapivě mnoho žen v západní Evropě i Americe však dnes konvertuje k Islámu. Co tyto ženy přitahuje na náboženském systému, který je na míle vzdálen západnímu křesťanství i západnímu sekularismu? Jaké výhody vyplývají z konverze a jaká je její cena? Jak se novým konvertitkám na Západě žije s novou islámskou vírou a jakým způsobem konverze ovlivňuje jejich rodiny a komunity? Jak tyto ženy předávají islámské hodnoty svým dětem? Kniha se snaží odpovědět na tyto i další otázky.

 

Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History / Amira El Azhary Sobol

New York: Syracuse University Press, c1996. ISBN 0-8156-2688-6
K 0700/079

Soubor 18 esejů na různá témata nabízí nové pohledy na oblast ženských studií i zkoumání Středního východu, na otázku muslimských žen a soudy šaría, tureckou domácnost, dhimmi komunity, rodinné právo, morálku i násilí.

 

 

LINGVISTICKÁ ANTROPOLOGIE

Language in Danger: the loss of linguistic diversity and the threat to our future / Andrew Dalby

New York: Columbia University Press, 2003.
K 0920/018

I když četba této knihy je dlouhodobým projektem, odměnou je velmi zajímavý a poučný vhled do reálného a téměř neřešitelného problému – mizení jazyků používaných lidmi v různých koutech světa. Za Dalbyho knihou je vidět podrobný a dlouhodobý výzkum, přičemž zvlášť zajímavé jsou informace o původu jazyků, zejména angličtiny (více viz kniha Davida Crystala The English Language), protože na ně působilo nepředstavitelné množství různých vlivů. Zajímavé jsou také kapitoly o jazycích původních obyvatel Ameriky a o různých menšinových jazycích používaných v Evropě, z nichž některé jsou téměř neznámé.

 

28. 6. 07
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲