Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Péče o cizince v ordinaci lékaře v ČR

Učební text je rozdělen do několika částí. První část se zabývá problematikou migrace ze zdravotního hlediska, zdravotními riziky migrantů a faktory určujícími lékařskou péči o cizince. Další část se věnuje právnímu rámci poskytování lékařské péče cizincům a také příslušným úhradám poskytnuté péče. Jednotlivé kapitoly se věnují různým typům zdravotního pojištění a také různému právnímu postavení cizinců v naší zemi. Další dvě části jsou věnovány přehledu hlavních zdravotních problémů se kterými se může tuzemský lékař setkat u cizinců z nejrůznějších zemí. Jedna část je věnována problémům fyzických chorob a další poruchám duševního zdraví, které mohou souviset s migrací. V závěru knihy jsou pak uvedeny nejrůznější vzory dokladů a formulářů se kterými může přijít zdravotnický personál do styku při léčení cizích státních příslušníků.

Zde jsou pro ilustraci vybraná hesla, která se v učebním textu vyskytují:

Cizinci pojištěni v ČR; Poskytování zdravotní péče na základě mezinárodních smluv; Změny po vstupu do EU; Žadatelé o udělení azylu; Přehled infekčních a parazitárních onemocnění; Geografické rozšíření nákaz; Repetitorium parazitárních nákaz; Nemoci vyvolané prvoky; Leishmaniózy; Trypanosomózy; Nemoci vyvolané červy (helmintózy); Nákazy tasemnicemi; Nákazy filáriemi; Diferenciální diagnostika nejčastějších syndromů infekčních nemocí  u cizinců; Horečka; Kožní projevy; Průjem; Eozinofilie; Poškození jater; Očkování; Karta pojištěnce EU; Jednotlivé typy průkazek zdravotních pojišťoven; Smluvní zdravotní pojištění; Veřejné zdravotní pojištění – průkazky (popř. potvrzení); Formuláře pro poskytování zdravotní péče na základě mezistátních smluv o sociálním zabezpečení; Formulář E111 v českém jazyce; Formulář E 111 v anglickém jazyce; Formulář HR/CZ 111; Formulář A/CZ

Publikace byla financována z prostředků Komise ministerstva vnitra ČR pro integraci cizinců. Autoři vyslovují své poděkování pracovníkům z Ministerstva zdravotnictví ČR, Centra mezistátních úhrad, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a ostatních zdravotních pojišťoven za jejich cenné připomínky.

Učebnici, kterou zpracoval kolektiv autorů a jejíž editorkou byla MUDr. Libuše Nesvadbová, CSc. vydal v roce 2003 Institut zdravotní politiky a ekonomiky Kostelec nad Černými lesy. Učebnice má 99 stran.

13. 5. 04
...nahoru ▲