Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
5. 3. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Cees Gorter, Peter Nijkamp: Crossing borders - regional and urban perspectives on international migration

Ústředním tématem sborníku je v první řadě pojetí migrace jako dynamického procesu a význam osobních sítí při utváření migračních vzorů. Sborník je rozdělený na tří části. V úvodu publikace je přehled teoretických rámců pro analyzování mezinárodní migrace. Články v první části zdůrazňují specifické ekonomické otázky, které hrají významnou úlohu při politických debatách o migraci. Články v druhé části jsou zaměřené na osobní sítě migrantů a propojení země původu s cílovou
zemí. Příspěvky v další části souvisejí se seskupováním imigrantů a s procesy asimilace v lokálních komunitách. Poslední dva příspěvky sborníku jsou příklady nového přístupu k statistickému modelování mezinárodní migrace.

5. 3. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲