Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
5. 3. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Tomasi Silvano: Ethics, migration, and global stewardship

Sborník je tématicky zaměřené zvláštní vydání časopisu International Migration Review. Příspěvky spadají pod pět částí a všechny spojuje otázka etiky ve vztahu k migraci. Příspěvky spadají pod pět částí a všechny spojuje otázka etiky ve vztahu k migraci. Články v první části reprezentují etický rozměr migrace z perspektivy několika světových náboženství (křesťanství, islám, judaismus a konfucianismus). Příspěvky v druhé části analyzují etiku, migraci ve vztahu k životnímu prostředí. Oba články v třetí části publikace analyzují etickou dimenzi migrace z perspektivy politiky a dva články čtvrté části pojednávají o politických a kulturních právech imigrantů. Dvě případové studie etického dilematu uprchlické otázky jsou obsahem páté, poslední části publikace. Každá část obsahuje shrnující komentář ke všem příspěvkům, které obsahuje.
International Migration Review. Special issue, vol. 30, no. 1135. 3. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲