Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 2. 03

John Glad: Russia Abroad - Writers, History, Politics

Historická práce encyklopedického charakteru, ústředním motivem knihy je sledování migrace představitelů různých politických hnutí, literárních směrů a vědeckých oborů z Ruska.


Základní členění publikace je podle historických etap ruské emigrace. Předsovětské období v této knize zahrnuje představitele ruské emigrace od ranného středověku do začátku I. svět. války. Sovětské období autor dělí na tři migrační vlny. Ruská emigrace první vlny je popisovaná v těchto bodech: politická hnutí v emigraci, teritoriální vymezení center emigrace a ruské osobnosti podle literárních směrů. Emigraci druhé vlny autor popisuje nejprve podle historické linie událostí a vnitřního vývoje ruské emigrace, tuto část uzavírá opět výčet osobností této vlny emigrace. Třetí migrační vlna odpovídá období emigrační politiky SSSR od sedmdesátých let. Autor popisuje emigraci ruských Židů, Řeků, Němců a dalších repatriovaných národů a opět předkládá výčet představitelů literární tvorby v této vlně emigrace z Ruska. Závěrečná stať knihy okrajově reflektuje migrační pohyby po rozpadu SSSR.

17. 2. 03
...nahoru ▲