Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 3. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Philip Muus: Exclusion and inclusion of refugees in contemporary Europe

Příspěvky ve sborníku jsou rozdělené do tří sekcí. Články v první sekci jsou zaměřené na právní, morální a politické otázky uprchlictví. Autor prvního článku upozorňuje na úskalí spojená s harmonizačním procesem EU, kde politická opatření mohou vést k vyloučení potřebných mezinárodní ochrany z dosahu bezpečného útočiště. Autor druhého článku analyzuje exkluzivní dopad rigidní interpretace charakteristiky uprchlíka podle Ženevské konvence. Přičemž varuje před nižšími formami ochrany (dočasná ochrana). Autorka posledního článku této sekce upozorňuje na trojitou roli státní administrativy v azylové politice: tradičně zákonodárná role, administrativně exekutivní a často role soudní. Druhá část sborníku obsahuje regionální studie azylové politiky čtyř etablovaných imigračních zemí (Belgie, Holandsko, Francie a Německo) a dvou relativně nových imigračních zemí (Itálie, Řecko). Autoři příspěvků zkoumají evoluci azylových legislativ a procedur, potíže s integrací uprchlíků. Poslední část sborníku obsahuje tři případové studie z prostředí uprchlíků a žadatelů o azyl.
<br>
20. 3. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲