Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 2. 03

Population Distribution and Migration

Sborník je složený z materiálu připraveného k příležitosti setkání expertní skupiny pro rozložení populace a rozvoj Spojených národů.

První část publikace obsahuje doporučení a zprávu ze setkání. Příspěvky následující části sledují vzory rozložení populace v rozvojových zemích (Asie, Afrika, Latinská Amerika), ale i globální vzorec urbanizace. Příspěvky třetí části spojuje téma vnitřní migrace, jednotlivé přípěvky zdůrazňují její ekologické, sociální a politické aspekty. Příspěvky následující kapitoly naznačují výhledy a trendy mezinárodní migrace. Pátá část se skládá ze dvou příspěvků o otázkách azylu a po jednom o integraci cizinců a migračních implikacích ekonomické provázanosti světa. Poslední část obsahuje záznamy diskusních příspěvků v rámci těchto tematických okruhů: Urbanizace; Pracovní migrace; Uprchlictví.

17. 2. 03
...nahoru ▲