Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
10. 4. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Social Intergration of Migrant Workers and Other Ethnic Minorities: a Documentation of Current Research

Publikace je dokumentace soudobých (rok 1981) výzkumných projektů na téma sociální integrace pracovních migrantů a jiných etnických menšin v Evropě. Celkem 206 projektů je roztříděno do několika sekcí. Pod první sekci spadají popisné a analytické výzkumy sociální situace pracovních migrantů, tato sekce se dále člení na regionální studie, výzkumy proměn imigrantské společnosti a situace pracovních migrantů. Poslední podsekce se dále dělí podle témat: kulturní identita a asimilace, jazyk, vzdělání, zaměstnání, bydlení, ostatní specifické situace. Do druhé sekce patří výzkumy zaměřené na sociálně-integrační opatření vůči zahraničním pracovním migrantům. Další stupeň rozdělení této sekce výzkumných projektů je do následujících skupin: veřejná opatření, sociální práce, vzdělání, zaměstnání, bydlení a iniciativy imigrantů. Do poslední sekce patří výzkumné projekty zaměřené na integraci etnických menšin. Publikace je doplněná předmětovým a jmenným rejstříkem a indexem institucí.

10. 4. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲