Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
1. 4. 03

P. Jess, D. Massey: A Place in the World?: Places, Cultures and Globalization

Kniha je koncipovaná jako učebnice pro obor sociální geografie ve Velké Británii. Obsahuje řadu inspirativních didaktických prvků, jako jsou průběžná shrnutí, čítanka a cvičení. Výchozím bodem knihy je migrace, první kapitola knihy mapuje migraci od prehistorických forem až po současnost. Další kapitoly knihy mají již jednotné téma, autoři sledují otázky vazeb člověka k místu v konfrontaci s trendy globalizace. Takto je v druhé kapitole rozpracován vliv globalizace na koncept domova, obsahem další kapitoly jsou otázky vysvětlení významu domova. Autorka čtvrté kapitoly analyzuje vztahy mezi lokálním a globálním světem na příkladě rozvoje turistiky v údolí Wye v Anglii, nebo boje o právo na zem honduraských indiánů a na dalších příkladech střetávání globalizace a lokálních partikularismů. V páté kapitole autor hledá kulturní významy místa a krajiny, dále pak sleduje vliv globalizace na utváření komunit (diaspora, hybridizace kultur). Poslední kapitola knihy je shrnutím a komentářem obsahu knihy.

1. 4. 03
...nahoru ▲