Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 3. 03
Zdroj: migraceonline.cz

T. Frejka, M. Okólski: In-depth Studies on Migration in Central and Eastern Europe - the Case of Poland

Studie založená na dlouhodobém výzkumu čtyř příhraničních polských měst, cílem bylo podchycení změn mezinárodní migrace od roku 1989. Studie začíná přehledem mezinárodní migrace v prostoru střední a východní Evropy. První kapitola je věnovaná populačním pohybům polské společnosti od konce 19. století až do současnosti, druhá kapitola je podrobným popisem výzkumu (metoda a technika rozhovorů), obsah další kapitoly zaplňují profily zkoumaných komunit. Výsledky výzkumu jsou prezentovány od páté kapitoly, která popisuje základní trendy současné migrace a je zde také kategorizace migrantů. Následující kapitola popisuje vzorce migrace v Polsku, které jsou podrobněji rozpracované v dalších dvou kapitolách, devátá kapitola je přehledem socioekonomických dopadů migrace. Poslední tři kapitoly jsou výslednou analýzou studie. Desátá kapitola podává charakteristiku chování migrační sítě a v následující kapitole se snaží autor postihnout předpoklady k migraci v rodinách migrantů. V závěrečné kapitole je hypotéza „kyvadlové společnosti“, stanovená na základě hloubkových rozhovorů a kvalitativního výzkumu.
Edice - Economic Studies. No. 11.

11. 3. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲