Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
7. 4. 03

M. Tomasi Silvano: The New Europe and International Migration

Sborník je zvláštní vydání časopisu „International Migration Review“. Příspěvky jsou výběrem z dokumentů konference „New Europe and International Migration“ pořádané v roce 1991 v Turíně. Příspěvky jsou rozdělené do tří sekcí. Články v první sekci jsou zaměřené na migrační procesy ve střední a východní Evropě. První příspěvek pojednává o mezinárodní migraci v postsovětském prostoru. Další dva články se věnují repatriacím, Maďarů z Rumunska v prvním případě a Rusů z postsovětských republik v druhém. Další článek popisuje násilné a státem řízené emigrace Turků z Bulharska. Další příspěvky popisují migrační a azylové politiky Maďarska a Polska. Příspěvky druhé sekce se vztahují k otázkám migrace v západní Evropě. Autor prvního článku se snaží určit význam Maastrichtské smlouvy na tvorbu společné imigrační politiky EU. V dalším příspěvku je analyzovaný anti-imigrační extremismus v Německu. Dva příspěvky jsou o dualismu migračních procesů v Evropě (Jih – Sever a Východ – Západ). Zbývající tři články zapadají do diskuse o způsobech regulace a potřebnosti pracovní imigrace v západní Evropě. Články poslední sekce jsou komparativního charakteru. Autoři dvou článků hledají inspiraci pro evropskou imigrační politiku v USA a následně v Austrálii. Ostatní příspěvky přibližují teoretické otázky mezinárodní spolupráce v oblasti migrace. Samostatnou částí sborníku jsou tři dokumenty: „Evropský vývoj: migrace Východ – Západ; Trendy v uprchlické politice a spolupráce v EU; Evropská legislativa a mezivládní spolupráce na poli migrace“.

7. 4. 03
...nahoru ▲