Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 11. 14
Zdroj: migraceonline.cz

Faktory bránící využití kvalifikace imigrantů na trhu práce v ČR

Výzkumná zpráva za rok 2014 "Faktory bránící využití kvalifikace imigrantů na trhu práce v ČR" autorek Yany Leontiyevy a Anny Pokorné shrnuje situaci v oblasti pracovního uplatnění imigrantů ze třetích v zemí ČR. Analýza vychází z dostupných statistických dat a kvalitativního výzkumu provedeného mezi migranty, zaměstnavateli a pracovníky úřadů práce. Sleduje tak celkový vývoj problematiky uplatňování vzdělanostního potenciálu imigrantů ze třetích zemí v ČR nejen z hlediska ukazatelů statistik, ale i z hlediska toho, jaká je vnitřní logika tohoto jevu a jak je reflektován samotnými migranty.

Plné znění výzkumné zprávy si můžete přečíst/stáhnout zde /pdf, 577 MB/.

esf_eu_oplzz_podporujeme_horizontal_cmyk_2.jpg

Zpráva byla vytvořena v rámci projektu Využití kvalifikace migrantů, financovaného z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

11. 11. 14
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲