Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Pracovní podmínky občanů z nových členských zemí EU na českém pracovním trhu: výsledky výzkumu

Pracovní podmínky občanů z nových členských zemí EU na českém pracovním trhu: výsledky výzkumu

Češi si již zvykli na to, že práci, kterou sami dělat nechtějí, často vykonávají cizinci. Donedávna to byli hlavně lidé z Ukrajiny, ale kvůli obtížnosti získávání víz a po vstupu nových zemí do EU je na mnohých těchto místech vystřídali pracovníci z Rumunska a Bulharska, kteří mohou v české republice pracovat bez jakéhokoliv omezení. Tato práce probíhá mnohdy mimo pozornost veřejnosti, ve skladech, na polích, v továrnách, na stavbách apod. Není jasné, kolik takových zaměstnanců u nás působí, neexistuje přesná evidence, mluví se o tisících. Jaké jsou pracovní podmínky těchto lidí, které k nám i do dalších zemí EU často žene chudoba, vysoká nezaměstnanost v jejich zemi či výdělky, za které nemohou své rodiny uživit? Na zodpovězení těchto otázek se soustředil výzkum Diakonie ČCE – Střediska celostátních programů a služeb (dále SCPS), který mapoval pracovní podmínky rumunských, bulharských a moldavských pracovníků pohybujících se převážně na nízkokvalifkovaných pracovních pozicích. Mezi hlavní poznatky z dvou stovek analyzovaných dotazníků patří, že dvě třetiny respondentů se potýkaly se závažnými pracovně - právními problémy. Šlo zejména o potíže při vyplácení mzdy, placení dodatečných poplatků pracovním agenturám, o podmínky na pracovišti, špatné ubytování, slovní i fyzické násilí apod. Často byly zmiňovány obtížně splnitelné pracovní normy, nastavené tak, že reálné výsledky neodpovídaly těm slibovaným. Normy se také často měnily v průběhu práce. Jako výrazně problémovější se ukázalo agenturní zaměstnávání oproti zaměstnání přímo zaměstnavatelem.
Marie Jelínková
Marie Jelínková, Ph.D. vystudovala sociologii na FSV UK. Ve své diplomové práci se zabývala porovnáním české a australské integrační politiky. V současnosti pokračuje v doktorandském studiu veřejné a sociální politiky, ve kterém se zaměřuje na zkoumání kvality života přistěhovalců v ČR. Také se zabývá problematikou sociální exkluze a inkluze, o které vede kurz.


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect