Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
30. 6. 15
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Šablona integračního manuálu pro česká města

 Manuál pro obce - integrace migrantů jako strategická výzva pro obce


Počet cizinců v českých městech pozvolna roste.  Nabízí se tedy otázka, jak co nejlépe využít jejich potenciál a jak předcházet problémům, které mohou v oblasti vzájemného soužití vznikat? Základem je systematický přístup k integraci cizinců na komunální úrovni.

Co ve stávající nabídce sociálních služeb schází? Co na přítomnosti cizinců trápí starousedlíky? Přes koho lze navázat s cizinci komunikaci? A co vlastně nejvíce potřebují ze svého pohledu samotní cizinci? V mnoha případech není vůbec jednoduché rozhodnout, kde začít a jaké první kroky je třeba v oblasti integrace cizinců podniknout. 

Multikulturní centrum Praha z. s. (MKC Praha) přinášelo v posledních třech letech díky projektu „Na práce v ČR“ českým městům unikátní nástroj k usnadnění strategického plánování v této oblasti – integrační workshop. Jeho prostřednictvím se projekt snažil pomoci obcím vybudovat integrační infrastrukturu za využití potenciálu všech aktérů i již existujících opatření. V rámci projektu proběhlo celkem osm workshopů ve velmi rozdílných obcích a městských částech od milionového hlavního města až k městečku Žlutice s necelými 2500 obyvateli. Na integračním workshopu se setkávali lidé ze čtyř hlavních sfér: představitelé města a městských organizací a škol, zástupci neziskových organizací, zaměstnanci institucí státní správy a v neposlední řadě také zástupci samotných cizinců. Výsledkem společné práce byl vždy strategický dokument, který mapuje situaci v klíčových oblastech a navrhuje konkrétní opatření pro zlepšení situace. 

Tento dokument se snaží ve velmi stručné podobě představit z těchto workshopů několik hlavních poučení, která mohou být užitečná i pro jiné obce, jež se potýkají s otázkou správného přístupu k migrantům a jejich integraci. Vzhledem ke skutečnosti, že správná řešení musí vždy nezbytně vycházet z konkrétní situace v dané obci, nejedná se o návod, co se má dělat, ale spíše o určení prvních kroků důležitých pro reálné mapování situace a získání orientace v ní. Manuál má formu „check listu“ a vychází z pracovních materiálů, které používal realizační tým projektu MKC Praha v přípravné fázi workshopu pro mapování situace.   

Celý příspěvek si můžete přečíst / stáhnout níže v sekci pro stažení. 


Tento příspěvek vznikl v rámci projektu Na práci v ČR, financovaném z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

30. 6. 15
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲