Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
19. 11. 15
Zdroj: migraceonline.cz

Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání

Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání

Jaké jsou nejčastější stereotypy, které se ve výuce GRV reprodukují? V jakých situacích se stereotypy ve výuce GRV objevují? Jak se tyto stereotypy ve výuce reprodukují?

Na sklonku Týdne globálního vzdělávání přinášíme novinku z naší činnosti v oblasti GRV. Ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání byla vytvořena výzkumná zpráva Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání, a to v rámci projektu "Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotpů v GRV", který je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Výzkumné šetření probíhalo přímo na českých školách na jaře roku 2015 a jeho cílem bylo dozvědět se více o stereotypech ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání. V první řadě bylo nutné zjistit, jaké stereotypy se ve výuce GRV objevují, jestli se jedná o "běžné" stereotypy, se kterými se běžně setkáváme, pokud hovoříme o globálních tématech či souvisejících otázkách a problémech, či jde o specifické stereotypy související pouze s určitou problematikou, např. aktuální téma migrace do zemí Evropské unie. V souvislosti s tím bylo dále potřeba zjistit, kdy tyto předsudky ve výuce zaznívají, tedy v jakých situacích se během vyučovacích hodin stereotypy objevují. Poslední otázkou, na kterou jsme hledali odpověď bylo, jakým způsobem jsou stereotypy reprodukovány. Ke spolupráci jsme oslovili Centrum občanského vzdělávání, které je autorem šetření i výzkumné zprávy.

Na základě sebraných dat si MKC Praha vytyčilo připravit vzdělávací program, který se zaměří na práci s mýty a stereotypy ve výuce GRV a na prevenci přenosů stereotypů v rámci výuky témat GRV. Výsledkem je dvoudenní seminář pro pedagogické pracovníky, který byl pilotován na začátku listopadu 2015 a bude dále nabízen v roce 2016. 

Celou zprávu naleznete v sekci pro stažení.


global_29_07_2.jpg   crpomoc_horiz_r.gif

19. 11. 15
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲