Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
9. 10. 14
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Výzkumná zpráva - Proč tu ještě chceme cizince

Proměna poptávky po zahraničních zaměstnancích v době ekonomické krize

Roky 2007 až 2011 byly obdobím, kdy česká migrační politika i složení zahraničních pracovníků v Česku procházely výraznými změnami, od relativní otevřenosti k dominanci restriktivních přístupů zdůvodňovaných ochranou domácích zaměstnanců. V době ekonomického poklesu přestávají být migranti viděni primárně jako potřebné doplnění pracovní síly, ale jejich ochota přijímat horší platové i pracovní podmínky je vnímána jako konkurence pro místní pracovní sílu. V následujícím textu se věnujeme tomu, jak se měnící se politické vnímání potřebnosti a poptávky po zahraničních zaměstnancích, ke kterému v Česku s nástupem ekonomické krize došlo, projevuje na úrovni každodenního vyjednávání ohledně zaměstnání občanů třetích zemí, tedy skupiny, která je primárním subjektem státních migračních politik.

Celou zprávu si můžete přečíst / stáhnout níže v sekci ke stažení.


Tento příspěvek vznikl v rámci projektu Na práci v ČR, financovaném z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Lucie Trlifajová
Lucie Trlifajová vystudovala etnologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ve své diplomové práci se věnovala ukrajinské migraci v ČR. Během studií strávila rok ve Francii na Université de Toulouse. V současnosti koordinuje v Multikulturním centru Praha projekt Visawatch.
9. 10. 14
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲