Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanství

Články zahrnuté v tomto tématu, ačkoli rozdílné svým empirickým zaměřením, se zamýšlejí nad různými propojeními pojmu občanství se souvisejícími otázkami ekonomického rozvoje a sociálního blahobytu. Pojem občanství, který definuje práva a povinnosti občanské společnosti vůči státu a naopak (Hay 1996), prostupuje mnoha tématy moderní akademické a veřejné diskuse. Debaty, které problematika občanství vyvolává, se všechny, ať už explicitně nebo implicitně, soustředí na tuto otázku: kteří jednotlivci nebo skupiny ve společnosti mají „legitimní“ nárok na sociální, politická a občanská práva a dané povinnosti, které je provázejí? V národním státě, který je nadále (dokonce i v Evropské unii) hlavním garantem práv a povinností, občanství rozhodujícím způsobem vymezuje oblast, v jejímž rámci se utvářejí otázky identity, uznání a sounáležitosti. To se týká i imigrantů, na které se nevztahují formální právní ustanovení občanství.

Bereme-li toto v úvahu, je zde pádný důvod souhlasit s tvrzením Chantal Mouffe (1993). Podle tohoto autora „způsob, jakým definujeme občanství, úzce souvisí s typem politického společenství, o které usilujeme.“ Toto téma se tedy snaží přesně demonstrovat, proč je občanství důležité a jak souvisí s širšími socioekonomickými procesy uvnitř společnosti. Též se pokouší porozumět tomu, jak se občanství a tyto procesy vzájemně ovlivňují. Autoři příspěvků se přiklánějí k tvrzení Michela Aglietty (1998:64), že občanství ve své obecné definici, zvláště pak sociální práva, působí jako jakési „pojítko sociální soudržnosti“ zprostředkovávající podstatné tlaky a dilemata, která vyvstávají mezi ekonomickým vývojem (vytváření bohatství) a sociálním blahobytem (distribuce bohatství). Význam těchto článků tkví v tom, že odhalují to, že obsah občanství není nikdy stanoven automaticky, nýbrž je definován konkrétními politickými a sociálními zápasy.

Koordinátorem tématu je Sandy Brian Hager. Kontakt: sanha926(at)gmail.com.

Toto téma je podporováno Evropskou unií v rámci projektu „Kolik cest vede na Florenc?“ Evropská unie nenese odpovědnost za jeho obsah.

Odkazy na literaturu

Aglietta, Michel (1998) ‘Capitalism at the Turn of the Century: Regulation Theory and the Challenge of Social Change’, New Left Review. 232

Hay, Colin (1996) Re-Stating Social and Political Change. Buckingham: Open University Press

Mouffe, Chantal (1992) ‘Democratic Citizenship and the Political Community’, C. Mouffe (ed.), Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community. London: VersoPříspěvky k tématu:

Články k tématu

« | 1 | 2
...nahoru ▲