Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Život cizinců v ČR - 2016

Život cizinců v ČR - 2016

Již poněkolikáté v řadě vydává Český statistický úřad publikaci Život cizinců v ČR, která doplňuje ročenku Cizinci v České republice. V letošním roce je tato publikace zaměřena na cizince, vykonávající v České republice výdělečnou činnost. Jde tedy jak o cizince-zaměstnance, tak o cizince, kteří na našem území podnikají na základě uděleného živnostenského oprávnění. Publikace přináší údaje za výše uvedené skupiny cizinců za rok 2015 i za delší časové řady.

První kapitola podává základní přehled o cizincích legálně pobývajících na území naší republiky podle kategorií pobytu, v členění podle pohlaví a státního občanství. Druhá kapitola, zaměřená na ekonomické aktivity cizinců v ČR, je členěna do dvou subkapitol. První subkapitola pojednává o cizincích v postavení zaměstnance. Druhá subkapitola se pak týká cizinců-držitelů živnostenského oprávnění.

Celou publikace naleznete zde

16. 1. 17
...nahoru ▲