Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 1. 04
Zdroj: MIGRA

Italská informační agentura řízená přistěhovalci

Originálním způsobem se Itálie zhostila boje proti xenofobii, rasismu a intoleranci vůči přistěhovalcům. Vytvořila informační agenturu vedenou samotnými přistěhovalci.
Vznik Italské informační agentury pro přistěhovalce (MIGRA) finančně zabezpečil program Evropské unie EQUAL.Vlastní chod Informační agentury je podporován Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) a sdruženími Archivio dell´Immigrazione a Caritas Rome. Sídlo Agentury se nachází v Římě a její redakce v Turíně a Bari. Informační agentura si klade za cíl informovat o aktualitách na poli migrace a integrace přistěhovalců do italské společnosti. Aktuality vyhledává a na internetových stránkách Agentury prezentuje skupina 60 imigrantů. MIGRA prostřednictvím zpravodajské činnosti italských imigrantů usiluje o snížení množství společenských předsudků a posílení pozitivního obrazu o jejich skutečném přínosu pro společnost v očích italské veřejnosti.

12. 1. 04
Zdroj: MIGRA
...nahoru ▲