Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
8. 1. 04
Zdroj: migraceonline.cz

Pracovní povolení pro nelegální migranty v USA?

Prezident Bush vystoupil ve středu 7.11.2004 ve Washingtonu s plánem, podle kterého by několik milionů nelegálních migrantů, kteří dnes pracují ve Spojených státech načerno, mohli zlegalizovat svůj pobyt a práci.

Pracovní povolení pro nelegální migranty v USA?

Prezident Bush vystoupil včera (7.1.2004) ve Washingtonu s plánem, podle kterého by několik milionů nelegálních migrantů, kteří dnes pracují ve Spojených státech načerno, mohli zlegalizovat svůj pobyt a práci.

V současnosti se odhaduje počet nelegálních pracovníků ve Spojených státech na osm až třináct milionů lidí, přitom tzv. zelených karet se ročně rozdělí kolem 140 tisíc. Nelegální pracovníci by podle nového programu měli možnost zažádat o legální status, pokud prokáží, že mají práci. Plánovaný program přitom není žádnou amnestií, legalizace není nijak navázána na získání občanství nebo trvalého pobytu (možnost požádat o trvalý pobyt jim ale nebude znemožněna). Nelegálně pobývající cizinec, který se prokáže zaměstnáním, však bude mít možnost požádat o tříleté pracovní povolení, které bude možné obnovit na maximální dobu šesti let. Plánovaný systém by byl přínosný z několika důvodů - polepšili by si samozřejmě samotní migranti, jejichž postavení je velmi nejisté a v případě, že je na nich například páchána trestná činnost, nemají žádnou možnost dovolání, protože je povinností policie nelegální migranty deportovat. Plán má pochopitelně také politické konsekvence, protože se čeká reakce zejména ve státech absorbujících každoročně velkou část nelegálních cizinců z Mexika a Latinské Ameriky, tedy na Floridě, v Kalifornii, ale také v Nevadě a dalších, které mohou hrát rozhodující roli v nadcházejících prezidentských volbách. A především plánovaný krok by měl významné pozitivní ekonomické aspekty. Legálně pracující migranti by platili během pobytu daně ve Spojených státech a byli by povinni zaplatit nejnutnější zdravotní pojištění (k velké radosti řady nemocnic států, které s Mexikem sousedí a které velkou část pacientů ošetří, ale přitom se nikdy nedočkají zaplacení služeb.) Pro samotné Američany je pak významná bezpečnostní otázka, protože v současné době vlastně administrativa nemá o oněch osmi až třinácti milionech nelegálních migrantů na americkém území žádné informace.

Celý záměr, o kterém samozřejmě ještě není vůbec jasné, že projde Kongresem a Senátem, protože i v řadách Republikánů vyvolává rozdílné reakce, přednesl ve středu prezident jen v hrubých nárysech. Zatím lze shrnout toto:

  • Nelegální migranti se budou moci ve Spojených státech zapojit do časově omezených programů pracovních povolení

  • Cizinci pracující posléze s pracovním povolením nebudou vyjmuti z možnosti požádat o trvalý pobyt, ale nedostanou žádné preference.

  • Cizinci se zlegalizovaným pobytem budou mít zaručenou minimální mzdu a pracovní práva.

  • Cizinci dostanou pracovní víza na tři roky, přičemž se očekává, že se po vypršení této doby vrátí do zemí původu (vízum se bude obnovovat jen jednou)

  • Prezident požádá Kongres o zvýšení počtu rozdělovaných zelených karet (žádné konkrétní číslo přitom ale zatím nepadlo)

Jaký bude osud navrhovaného plánu není jasné, ale již nyní je možné konstatovat, že diskuse, kterou Bushův návrh vyvolal, je rozhodně pozitivní.

Zdroj: CNN

Hana Kabeleová
8. 1. 04
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲