Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce

Projekt je zaměřený na otevření veřejné debaty a řešení dosud opomíjeného tématu bezpečnosti práce cizinců (pracovních úrazů, nemocí z povolání), jakož i na otázku posílení rovných práv cizinců a cizinek na českém trhu práce, a to za pomoci rozvoje mezinárodní spolupráce v této oblasti. Stěžejní aktivitou je vytvoření tematické sítě s mezinárodními partnery z Německa a Velké Británie, jejímž prostřednictvím dojde k přenosu informací a sdílení dobré praxe, k oslovení i zapojení klíčových hráčů z ČR i ze zemí EU. Klíčovou bude i snaha realizátorů o posilování strukturálních nástrojů, vedoucích k vyšší ochraně zahraničních pracovníků, která se primárně zaměří na oblast pracovního soudnictví, kontrolní činnosti inspektorátů práce a na činnost odborů.

Jednotlivé výstupy a zkušenosti nabyté v projektu budou prezentovány veřejnosti např. prostřednictvím odborné srovnávací studie v otázkách zahraniční zaměstnanosti, případových studií přímo z terénu, na speciální internetové platformě či v manuálu pro cizince a pomáhající profese a dále pak za pomoci celé řady medializačních výstupů. Neméně důležité budou i veřejné debaty, zahraniční stáže a semináře či závěrečná konference projektu. V projektu je pamatováno také i na prosazování individuálních práv cizinců na trhu práce na pozadí aplikace zahraničních zkušeností. Ve všech aktivitách bude zvláštní důraz kladen na ženy cizinky jako na osoby potenciálně zranitelnější ve srovnání s ostatními subjekty na trhu práce.

Realizátoři:

Doba trvání projektu: říjen 2012 - září 2014

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

 


Výstupy projektu:

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | »
...nahoru ▲