Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Regularizace nelegální migrace
Témata

Regularizace nelegální migrace

Regularizace, jinými slovy legalizace neregulérního statutu imigrantů prostřednictvím zákona,  je na jedné straně jedním z účinných řešení nelegality cizinců, na straně druhé patří mezi nejvíce diskutované nástroje řízení migrace, neboť oslabuje moc státu při kontrole migračních pohybů na jeho území. Regularizace může mít mnoho podob a může se týkat různých skupin migrantů. Co do rozsahu lze jednotlivé regularizace rozdělit na generální, tj. pro všechny cizince bez oprávnění k pobytu, a regularizace speciální, tj. pouze pro určitou přesně vymezenou skupinu cizinců. Země, které k regularizaci nelegální migrace přistoupily (například Itálie, Řecko, Velká Británie, Portugalsko či Španělsko), zvolily zpravidla amnestii pro žadatele o azyl a/nebo amnestii pro lidi bez oprávnění k pobytu. Regularizace je předmětem diskuze po celé Evropě. Rádi bychom tímto tématem přispěli k tomu, aby se o regularizaci začalo diskutovat i v České republice.

Téma koordinuje Marie Jelínková. Kontakt: migrace(at)mkc.cz.

Tato internetová platforma vznikla v rámci projektu Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci, který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Partneři: Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Multikulturní centrum Praha, SOS Racismo-Mugak a Solidariedade migrante.

Ilustrační foto Vladimir KrynytskyPříspěvky k tématu:

Povinná školní docházka a nezletilí cizinci bez pobytového oprávnění

29. 8. 06 Pavla Hradečná, Pavla Rozumková
V souvislosti se zahájením nového školního roku je zapotřebí upozornit na skutečnost, že platný školský zákon neumožňuje, aby nezletilí cizinci, kteří nemají z různých důvodů pobytové oprávnění na území ČR, plnili základní školní docházku. Právo na vzdělání však přitom patří mezi základní práva a je nutné ho uplatňovat vůči všem dětem bez rozdílu....
Regularizace nelegální migracečlánky

Rozhovor s Lucií Sládkovou: Čeští zaměstnavatelé si zvykli zaměstnávat neregulérní migranty

17. 1. 06
Rozhovor s ředitelkou pražské mise Mezinárodní organizace pro migraci, Lucií Sládkovou, o neregulérní migraci v České republice a některých aktivitách českého státu a IOM Praha v této oblasti.
Regularizace nelegální migracerozhovory

Regularizace v zemi, kde regularizace „neexistují“ (Spolková republika Německo)

10. 1. 06 Pavel Čižinský
Německo je zemí, která termín ani praxi „regularizace“ oficiálně nezná. Nicméně v rámci širokého chápání tohoto pojmu je možné zmínit specifický pobytový status strpění/Duldung. Tento právně velmi nejistý pobytový titul nicméně vyvolává silnou kritiku veřejnosti, směřující k udělení právně výhodnějšího postavení dotčeným cizincům, čili de facto k regularizaci.
Regularizace nelegální migraceNěmecko články

K institutu správního vyhoštění

30. 12. 05 Pavla Hradečná
Institut správního vyhoštění představuje zásadní a determinující faktor života mnohých migrantů na našem území. Je upraven zákonem o pobytu cizinců, který podrobně stanoví, za jakých okolností policie přistoupí k udělení správního vyhoštění či kdy naopak takové rozhodnutí vydat nemůže. Významným způsobem zasahuje i do zákona o azylu. I přes změny, přijaté novelou cizineckého zákona účinnou od 24....
Regularizace nelegální migracečlánky

Série článků o migraci v USA od William Hiscotta (III): Dostupnost zdravotní péče pro imigranty v USA

30. 12. 05
Prohlubující se krize amerického zdravotnického systému postihuje ve větší míře imigranty, zvláště ty, kteří se do Spojených států přistěhovali v nedávných letech. Téměř 50 % osob bez amerického občanství nemá přístup ke zdravotní péči, která je zajišťována skrze pojištění nebo státem financované programy nad rámec lékařských pohotovostních služeb....
Regularizace nelegální migracečlánky

Instituce klientelismu na pozadí legality a nelegality

14. 12. 05
Česká republika se pro pracovní migraci stala cílovou zemí. Distribuci pracovních migrantů zajišťuje instituce klientelismu, která produkuje různé formy závislostí. Instituce má své vnitřní stabilizační zdroje a vyvíjí se v čase....
Regularizace nelegální migracečlánky

Diskriminace legální migrace. Jak by mohl Juščenko ulehčit život ukrajinským pracovníkům v ČR?

14. 12. 05 Oleksa Livinský
Když přijel před půl rokem Václav Klaus na oficiální návštěvu Ukrajiny, mluvilo se o 200 000 Ukrajinců v České republice a o potřebě legalizace jejich pobytu. Zdálo se, že Ukrajinci všechny své spoluobčany na českém území pokládají za nelegální pracovníky. Rovnice - co Ukrajinec v Česku, to nelegální pracovník - přitom zdaleka neplatí.

Regularizace nelegální migracekomentáře

Série článků o migraci v USA od Williama Hiscotta (II): Veřejné školství a nelegální migrace

8. 12. 05
Přístup dětí imigrantů ke vzdělání zaručuje americká ústava. Tento článek obsahuje základní informace o počtech dětí imigrantů, kteří jsou v USA nelegálně a podává krátký rozbor práva na vzdělání. Je představena nedávná reforma veřejného školství „No Child Left Behind Policy“....
Regularizace nelegální migracečlánky

Regularizace nelegální migrace v Evropě

8. 12. 05 Pavel Čižinský
Cílem této práce je poskytnout komparativní pohled na regularizace jako fenomén, který se objevuje v mnoha různých podobách v řadě evropských států. Je to téma, které není jednoduché vymezit, vyznačuje se nejasnou a neustálenou terminologií a je v Evropě teprve po krátkou dobu předmětem vědeckého výzkumu....
Regularizace nelegální migracečlánky
« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | »


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Regularizace nelegální migracezměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect