Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
30. 12. 05
Zdroj: migraceonline.cz

K institutu správního vyhoštění

Institut správního vyhoštění představuje zásadní a determinující faktor života mnohých migrantů na našem území. Je upraven zákonem o pobytu cizinců, který podrobně stanoví, za jakých okolností policie přistoupí k udělení správního vyhoštění či kdy naopak takové rozhodnutí vydat nemůže. Významným způsobem zasahuje i do zákona o azylu. I přes změny, přijaté novelou cizineckého zákona účinnou od 24. 11. 2005, je možné vysledovat některé problematické momenty v zákonné úpravě institutu správního vyhoštění. Oblast cizinecké legislativy může být pro nezasvěcené poněkud nepřehledná. Souběžně probíhaly dva legislativní procesy, jejichž podstatou byla změna cizineckého zákona. Jeden legislativní proces vyvrcholil přijetím výše citované novely, druhý se dosud nachází ve fázi schvalovací procedury. Následující článek se zaměřuje na současnou situaci současnou, tedy situaci těsně po zavedení některých změn, a jen okrajově upozorňuje na další chystané úpravy. Článek popisuje, co vlastně institut správního vyhoštění znamená správní vyhoštění, kdy policie k rozhodnutí o správním vyhoštění sahá a jaké jsou dopady tohoto rozhodnutí na život cizinců.

Pavla Hradečná
Mgr. Pavla Burdová Hradečná působí jako právnička v Poradně pro uprchlíky.
30. 12. 05
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲