Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
29. 8. 06
Zdroj: Poradna pro uprchlíky a Organizace pro pomoc uprchlíkům

Povinná školní docházka a nezletilí cizinci bez pobytového oprávnění

V souvislosti se zahájením nového školního roku je zapotřebí upozornit na skutečnost, že platný školský zákon neumožňuje, aby nezletilí cizinci, kteří nemají z různých důvodů pobytové oprávnění na území ČR, plnili základní školní docházku. Právo na vzdělání však přitom patří mezi základní práva a je nutné ho uplatňovat vůči všem dětem bez rozdílu. Současná praxe je proto v rozporu s mezinárodními závazky České republiky, především s Úmluvou o právech dítěte. Uvedenou problematikou se zabývá i studie, kterou zpracovaly Poradna pro uprchlíky (PPU) a Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) v rámci projektu Regularizace nelegální migrace II., podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS).

Pavla Hradečná
Mgr. Pavla Burdová Hradečná působí jako právnička v Poradně pro uprchlíky.

 

Pavla Rozumková
Mgr. Pavla Rozumková je právní poradkyní v Organizaci pro pomoc uprchlíkům (OPU).
29. 8. 06
Zdroj: Poradna pro uprchlíky a Organizace pro pomoc uprchlíkům
...nahoru ▲