Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
8. 12. 05
Zdroj: migraceonline.cz

Série článků o migraci v USA od Williama Hiscotta (II): Veřejné školství a nelegální migrace

Přístup dětí imigrantů ke vzdělání zaručuje americká ústava. Tento článek obsahuje základní informace o počtech dětí imigrantů, kteří jsou v USA nelegálně a podává krátký rozbor práva na vzdělání. Je představena nedávná reforma veřejného školství „No Child Left Behind Policy“. Výzkumy, které zkoumaly její dopady, ukázaly, že problémy, se kterými se ve školách potýkají děti migrantů jsou často obecnějšího rázu a jsou tak jen zčásti ovlivněny legálním či nelegálním pobytovým statutem v zemi.

V článku je podrobně vysvětlen způsob registrace žáků ve školách. Standardy, které vešly v platnost rozhodnutím Nejvyššího soudu v roce 1982, omezují ve veřejných školách shromažďování a šíření informací o žácích. Od žáků se vyžaduje pouze to, aby uvedli svoji adresu v rámci dané spádové oblasti, přičemž zaměstnanci škol mají zakáz poskytovat tyto informace imigračním úřadům. Školám je přidělována státní dotace v závislosti na počtu žáků, kteří školu navštěvují. Jména těchto žáků ani jejich osobní údaje tedy při rozhodování o udělení dotací nikoho nezajímají. Imigrační orgány spíše neprovádějí kontroly na školách a nepátrají zde po nezaevidovaných přistěhovalcích. Přednost je dávána plnění jejich školní docházky.


William Hiscott je publicista působící v Berlíně. Magisterský titul z filosofie, politologie a gender studies získal na Humboldtově univerzitě v Berlíně a bakalářský titul z politologie a německých studií na Dickinson College v americkém Carlisle. V současnosti je doktorandem na Postupimské univerzitě.
8. 12. 05
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲