Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
30. 12. 05
Zdroj: migraceonline.cz

Série článků o migraci v USA od William Hiscotta (III): Dostupnost zdravotní péče pro imigranty v USA

Prohlubující se krize amerického zdravotnického systému postihuje ve větší míře imigranty, zvláště ty, kteří se do Spojených států přistěhovali v nedávných letech. Téměř 50 % osob bez amerického občanství nemá přístup ke zdravotní péči, která je zajišťována skrze pojištění nebo státem financované programy nad rámec lékařských pohotovostních služeb. Týká se to ilegálních i legálních imigrantů a dokonce i některých dětí, jejichž rodiče nejsou americkými občany. Tato stručná zpráva poskytuje přehled o dostupnosti zdravotnické péče pro přistěhovalce ve Spojených státech v současné době, kdy tamější systém zdravotnictví nechává téměř 20 % populace jak bez zdravotního pojištění, tak bez přístupu ke státní zdravotní podpoře.


William Hiscott je publicista působící v Berlině. Magisterský titul z filosofie, politologie a gender studies získal na Humboldtově univerzitě v Berlíně a bakalářský titul z politologie a německých studií na Dickinson College v americkém Carlisle. V současnosti je doktorandem na Postupimské univerzitě.
30. 12. 05
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲