Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
3. 3. 22
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Nová analýza: Digitalizace služeb pro integraci migrantů během pandemie COVID-19

Nová analýza: Digitalizace služeb pro integraci migrantů během pandemie COVID-19

Nejnovější analýza Evropského integračního portálu (EWSI) se věnuje otázce, zda a nakolik pandemie COVID-19 urychlila digitalizaci integračních služeb pro migranty v EU.

Umožnění poskytovat služby online bylo pro poskytovatele během globální zdravotní krize klíčové, mnozí migranti však mají k online podpoře obtížný přístup. Akční plán EU pro integraci a inkluzi na období 2021–2027 mluví o problémech, jako jsou špatné připojení k internetu, jazyková bariéra či nedostatečné digitální dovednosti migrantů v celé Evropě.

Tato analýza zkoumá, zda a nakolik byly stávající integrační služby digitalizovány, zda a kde byly spuštěny nové online služby a jaké případné překážky existují pro cizince ze třetích zemí v přístupu k digitalizovaným službám. Identifikuje také osvědčené postupy v oblasti digitalizace služeb a způsoby jejich financování.

Celou analýzu si můžete přečíst zde. Momentálně pracujeme na jejím překladu do českého jazyka. 

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

3. 3. 22
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲