Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 2. 22
Zdroj: migraceonline.cz

Lepší integrovat včas než řešit problémy později. Brno přijalo strategii pro integraci cizinců

Lepší integrovat včas než řešit problémy později. Brno přijalo strategii pro integraci cizinců

Zabezpečit integraci cizinců do většinové společnosti. Zaměřit se na vzdělávání dětí i dospělých, vést je k ekonomické soběstačnosti, pomoci jim rozvíjet sousedské vztahy, a to na obou stranách. Předcházet vzniku problémů, nebo je alespoň včas řešit. Ve vzdělávání se mimo cizince zaměřit i na veřejné instituce, jako jsou školy, úřady, sociální služby, NNO a další. To jsou hlavní cíle, které do Brna, města s druhým největším počtem cizinců v republice, přináší Strategie integrace cizinců pro roky 2020–2026.

Město na proměnu skladby obyvatel a její rostoucí pestrost reaguje vypracováním Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020–2026. Zhruba tříletou přípravu strategie monitoroval a průběžně připomínkoval Poradní orgán statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců, v němž byli zástupci města, kraje a akademického a neziskového sektoru. Celkem se do tvorby dokumentu zapojilo na 150 účastníků ze širokého spektra organizací, jako jsou městské, krajské a státní úřady, školská a zdravotnická zařízení, univerzity, zaměstnavatelé, sociální služby, bezpečnostní složky, politické strany a neziskové organizace. Cílovou skupinou strategie jsou jak cizinci legálně pobývající v Brně, tak i veřejnost, zaměstnavatelé nebo veřejné instituce typu školy, úřady apod. Jde například o to pomoci se vzájemnou komunikací cizinců a těchto institucí, tak aby jako obyvatelé České republiky porozuměli svým právům a povinnostem, aby poznali pravidla soužití v daném místě a dodržovali je. V rámci zlepšení informovanosti také město sbírá data, která slouží nejen k nastavování a vyhodnocování konkrétních opatření, ale také jako objektivní podklad pro vyvracení manipulativních a dezinformačních zpráv. Strategie je realizována skrze tříleté akční plány, které definují konkrétní aktivity. První akční plán byl schválen volenými orgány města v říjnu 2021 (v češtině ke stažení zde).

13. 2. 22
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲