Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
3. 2. 22
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Leden 2022

NOVINKY Z EU

Evropská komise (EK) vyzývá místní samosprávy, aby se přihlásily do prvního ročníku soutěže European Capitals of Inclusion and Diversity Award. Smyslem soutěže je ocenit práci evropských měst, obcí a regionů v jejich úsilí podporovat sociální začleňování a vytvářet nediskriminující společenské klima. Přihlášku je možné podat do 15. února. Více informací zde.

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson, do jejíž gesce patří i oblast integrace, vystoupila 24. ledna na zasedání na vysoké úrovni o integraci státních příslušníků třetích zemí na trhu práce, pořádaném v rámci francouzského předsednictví v Radě Evropy. Přečtěte si, o čem mluvila.

***

CO SE CHYSTÁ

Rozvojová banka Rady Evropy vyhlašuje soutěž o Cenu za sociální soudržnost 2022

Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) zahájí 2. února třetí kolo své každoroční soutěže, jejímž cílem je ocenit vynikající příspěvky k sociální soudržnosti v celé Evropě. Vítězný projekt bude podpořen částkou 25 tisíc Eur. Přihlaste se.

Letní škola na téma migrace a rozvoj se uskuteční v srpnu 2022 v Praze. Tým Geografického migračního centra GEOMIGRACE působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy připravuje s podporou výzkumné sítě IMISCOE mezinárodní letní školu na téma migrace a rozvoj. Letní škola se uskuteční v Praze od 14. do 20. srpna 2022. Podrobnosti zde.

***

NOVINKY

Masarykova demokratická akademie spouští šestiměsíční kurz o integraci. Kurz je zaměřen na široké publikum a sestává ze šesti setkání pod vedením předních českých odborníků. Více zde.

Slovensko od června usnadňuje přístup uprchlíků k integraci. Slovenská vláda představila nová integrační opatření a změny těch stávajících. Opatření usnadní žadatelům o azyl přístup na trh práce, poradenství a orientační kurzy a zvýší integrační příspěvky. Více zde.

V roce 2020 byly v Dánsku zrušeny poplatky za jazykové kurzy. Nedávno zveřejněný výzkum ukázal, že od té doby se počet studentů, kteří se do jazykových kurzů zapisují, zvýšil o 78 %. Více zde.

***

DOKUMENTY

Includ-EU: Analýza bytové situace migrantů

Projekt Includ-EU zveřejnil novou analýzu bytové situace migrantů v Řecku, Itálii, Nizozemsku, Rumunsku, Slovinsku a Španělsku a její dopady na integraci. Projekt Includ-EU, financovaný z fondu AMIF EK, přispívá k budování inkluzivnějších společností tím, že posiluje nadnárodní sdílení znalostí a zkušeností i spolupráci a partnerství mezi místními a regionálními orgány. Více zde.

Vídeňský integrační index 2020

Vídeň je multikulturním i multietnickým centrem Rakouska. Nevládní organizace Neue Österreichische Organisationen se snažila zjistit, nakolik se tato pestrost odráží ve fungování významných vídeňských organizací, úřadů, podniků či nevládních organizací. V rámci analýzy byl mimo jiné hodnocen podíl migrantů na vedoucích pozicích nebo existence a fungování integračních projektů či antidiskriminačních opatření. Cílem bylo ukázat „současný stav integrační kapacity“ těchto organizací, nabídnout nové perspektivy a identifikovat potenciál pro změnu. Více zde.

Výzkum: Hledání nového domova na Slovensku

Výzkumná zpráva, kterou v prosinci 2021 vydalo Centrum pre výskum etnicity a kultury, se zaměřuje na zkušenosti migrantů žijících a integrujících se na Slovensku z jejich vlastního pohledu. Cílem výzkumu je dostat autentický hlas migrantů tam, kde často paradoxně chybí: ke tvůrcům politik a do veřejné diskuse o migraci a integraci.

Mezi hlavní zjištění výzkumu patří:

- 60 % dotázaných považuje Slovensko za nedostatečně připravené na podporu kulturní rozmanitosti;

- pocity přijetí vyjadřovali ti cizinci, kteří měli dobré a stabilní vztahy se svými sousedy a kolegy;

- znalost jazyka a barva pleti jsou důležitými faktory ovlivňujícími přijetí migrantů;

- migranti mají tendenci považovat většinové slovenské obyvatelstvo za uzavřené, což ztěžuje rozvoj vztahů s jednotlivci;

- ač migranti obvykle pracují v prostředí, kde převažují rodilí Slováci, stýkají se především s dalšími cizinci. Více zde.

Mezi stávkujícími hvězdami a násilnými zločinci. Jak německá média referují o přistěhovalcích a uprchlících

Nová studie „Mezi stávkujícími hvězdami a násilnými zločinci“, kterou si nechala vypracovat společnost Mediendienst Integration, ukazuje pozitivní vývoj ve zpravodajství o lidech s migračním původem v Německu. V porovnání s předchozím rokem média v roce 2021 méně často zdůrazňovala rizika migrace a informovala o pozitivnějších věcech, zejména v oblasti sportu.

Přehled hlavních výsledků:

- Média častěji informují o „příležitostech“ migrace (37,7 %) než o „rizicích“ (29,1 %).

- V tematické oblasti trhu práce jsou pozitivní zprávy až zarážející: Převážná většina zpráv zdůrazňuje příležitosti, které z migrace vyplývají (94,3 %).

- Ve zpravodajství o násilných trestných činech lze pozorovat předpojatost médií: zahraniční pachatelé násilných činů s migračním backgroundem bývají zmiňováni 16krát častěji než němečtí pachatelé bez (domnělého) migračního původu. Více zde.

***

Celý lednový newsletter EWSI najdete zde.

EWSI dále sleduje vývoj a dopady pandemie COVID-19 na cizince v EU.

Pomozte nám s šířením – sledujte EWSI na sociálních sítích.

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

EWSI ČR na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

3. 2. 22
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲