Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 1. 22
Zdroj: migraceonline.cz

Cesta k transparentnímu a spravedlivému odměňování a pracovním podmínkám v odvětví dopravy

Cesta k transparentnímu a spravedlivému odměňování a pracovním podmínkám v odvětví dopravy

TransFair Newsletter | 01-2022

Spravedlivá odměna, důstojné pracovní podmínky a jejich prosazování v přeshraniční silniční dopravě patří mezi hlavní priority evropských debat o rovných právech pracovníků na cestách v Evropě. Evropský výzkumný projekt TransFair se zaměřuje na ekonomické aspekty silniční dopravy v Evropě, pracovní podmínky řidičů a správné odměňování v přeshraničním prostředí. Spolupráce zúčastněných stran bylo dosaženo prostřednictvím řady seminářů a akcí mezi dopravními odborovými svazy a inspektoráty práce z různých evropských zemí. Pro zlepšení informovanosti řidičů v evropské silniční dopravě byly vytvořeny vícejazyčné letáky. V tomto newsletteru jsou shrnuty klíčové poznatky a výsledky projektu.

Newsletter v češtině

Newsletter v angličtině

21. 1. 22
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲