Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
3. 3. 22
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Únor 2022

NOVINKY Z EU

Nová analýza: Digitalizace služeb pro integraci migrantů během pandemie COVID-19

Nejnovější analýza Evropského integračního portálu (EWSI) se věnuje otázce, zda a nakolik pandemie COVID-19 urychlila digitalizaci integračních služeb pro migranty v EU.

Umožnění poskytovat služby online bylo pro jejich poskytovatele během této globální zdravotní krize klíčové, ale pro mnoho státních příslušníků třetích zemí může být přístup k takové online podpoře obtížný. Akční plán EU pro integraci a inkluzi na období 2021–2027 zdůrazňuje zejména obavy týkající se nedostatečného připojení k internetu, jazykových bariér či nízkých digitálních dovedností na straně státních příslušníků třetích zemí v celé Evropě.

Tato analýza proto zkoumá, zda byly stávající integrační služby digitalizovány, či nikoli, zda a kde byly spuštěny nové online služby a jaké případné překážky existují pro cizince ze třetích zemí v přístupu k těmto digitalizovaným službám. Identifikuje také výběr osvědčených postupů v oblasti digitalizace příslušných služeb i funkčních způsobů jejich financování.

Celou analýzu si můžete přečíst zde.

***

CO SE CHYSTÁ

Uprchlíkem i tátou: co nám říkají britské, švédské a dánské výzkumy

Oxfordská výzkumná síť Oxford Network of Fatherhood Researchers zve vědce, studenty a ostatní zájemce na otevřenou přednášku s názvem „Být uprchlíkem a otcem: Poučení z výzkumu ve Spojeném království, Švédsku a Dánsku". Na přednášce budou představeny výsledky tří výzkumných studií, které zkoumají zkušenosti mužských uprchlíků ze Sýrie v Evropě s otcovstvím.

Kdy a kde: 7. 3. 2022 (10–12 hod), online

Více info a registrace zde.

***

NOVINKY 

 

Slovensko: Nová služba pro oběti trestných činů z nenávisti z řad migrantů a uprchlíků

Na Slovensku byla spuštěna první akreditovaná služba pro oběti trestných činů z nenávisti. Program provozuje slovenská organizace Liga za ľudské práva.

Více zde.

 

Irsko: Zahájení legalizačního programu pro migranty bez dokladů

Nový legalizační program pro migranty bez dokladů v Irsku umožňuje některým osobám bez dokladů získat v Irsku povolení k pobytu a přístup na trh práce a také vytváří legální cestu k získání občanství.

Více zde.

Portugalsko: Integrační projekt získal ocenění za sociální inovaci

Projekt SPEAK získal osmou výroční cenu AGIR udělovanou Národní energetickou sítí (REN). Tématem letošního ročníku bylo „Sociální inovace v reakci na COVID-19“.

Projekt SPEAK vznikl v roce 2014 jako platforma, která pomáhá migrantům a uprchlíkům řešit problémy sociálního vyloučení tím, že se učí jazyk a vytváří tak neformální síť sociální podpory.

Do března 2020 projekt provozoval jazykové skupiny tváří v tvář a zprostředkovával interakci mezi „buddies“ – lidmi, kteří pomáhají ostatním učit se jazyk – a účastníky kurzů. Po vypuknutí pandemie byl projekt digitalizován. V první fázi digitalizace měli uživatelé přístup k sezením a komunitním akcím prostřednictvím webových stránek. V roce 2021 byla vytvořena mobilní aplikace s cílem „demokratizovat“ přístup k projektu a umožnit připojení mnohem většímu počtu lidí. Dnes projekt funguje ve 24 městech a 12 různých zemích a pomohl již více než 48 000 lidí.

Více zde.

***

DOKUMENTY

 

Osvědčené postupy poskytování základních služeb migrantům

Dokument Migrační sítě OSN představuje osvědčené postupy při poskytování základních služeb migrantům po celém světě. Ukazují způsoby, jak migrantům zpřístupnit služby v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a dalších.

 

Více zde.

 

Dokument OECD: Dělba kompetencí v oblastech klíčových pro integraci migrantů

Tento dokument zkoumá data z deseti zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zabývá se problematikou decentralizace a dělby kompetencí na různých úrovních veřejné správy v oblastech zaměstnanosti, vzdělávání, bydlení i zdravotnictví a sociální péče.

Více zde.

Švédsko: Dlouhé čekací doby pro žadatele o azyl zpožďují integraci

Studie švédského institutu IFAU zkoumá dopad dlouhých lhůt pro vyřízení azylových žádostí na integraci a dochází k závěru, že delší čekací doby zpomalují integrační proces a negativně ovlivňují schopnost azylantů uspět na trhu práce.

Více zde.  

***

INSPIRATIVNÍ PROJEKTY

Akademie leaderů mezi migranty

Migrant Leadership Academy je irský komunitní projekt, který vyhledává talentované leadery z řad migrantů a uprchlíků a podporuje je při navrhování a realizaci vlastních kampaní v oblasti sociální spravedlnosti a iniciativ na podporu integrace migrantů.

Více zde.

***

Celý lednový newsletter EWSI najdete zde.

EWSI dále sleduje vývoj a dopady pandemie COVID-19 na cizince v EU.

Pomozte nám s šířením – sledujte EWSI na sociálních sítích.

EWSI ČR na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

 

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

3. 3. 22
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲