Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Závěrečná evaluační zpráva projektu Občanské interkulturní vzdělávání – Aktivní občanství a kulturní tolerance

Závěrečná evaluační zpráva projektu Občanské interkulturní vzdělávání – Aktivní občanství a kulturní tolerance

Závěrečná evaluační zpráva je výstupním dokumentem klíčové aktivity č. 5 Závěrečný program a evaluace. V dokumentu je věnován prostor jak popisu projektu, tak teorii a metodice evaluace, samotné analýze i doporučením pro navazující projekty podobného typu. V analytické části je věnován větší prostor kvalitativním výsledkům a to proto, že evaluace byla postavena z větší části na kvalitativních metodách. Evaluace projektu se opírala o (papi)dotazníkové šetření mezi žáky (hodnocení workshopů na školách), online dotazníkové šetření pro hodnocení výjezdu do Berlína, diskuzní skupinu s žáky (focus group), sdílení zkušeností pedagogů (peer to peer), rozhovory se žáky a rozhovory s pedagogy zúčastněných škol.

Celou závěrečnou evaluační zprávu najdete zde. 

      

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP Praha - Pól Růstu.

24. 7. 19
...nahoru ▲