Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Lex Ukrajina II

Lex Ukrajina II

Jaké přináší změny Lex Ukrajina II?

Українська версія тут: https://bit.ly/3AdYm6H

 • novela v platnosti od 28.6. 2022
 • navazuje na Lex Ukrajina, který příchozím z Ukrajiny v souvislosti s ruskou invazí umožňuje požádat o dočasnou ochranu v jakémkoliv státě EU (kromě Dánska).

Změny:

Udělení dočasné ochrany a právní postavení držitelů:

 • Žádost o dočasnou je však možné podat pouze v jedné zemi, udělením i žádostí (!) v jiné zemi EU dočasná ochrana v ČR zaniká.
 • Držitelé i žadatelé o dočasnou či mezinárodní ochranu v ČR či jiném státě EU nebudou moci na zastupitelských úřadech požádat o jakýkoliv typ víza či pobytového oprávnění (studijní, pracovní atd.)
 • Přechod na jiné pobytové oprávnění není možný (kromě sloučení rodiny).
 • K podání žádosti o udělení dočasné ochrany je třeba předložit doklad o ubytování (kromě uprchlíků, kterým bylo ubytování zajištěno orgánem krizového řízení). Může se použít prohlášení majitele nebo oprávněného uživatele nemovitosti. Podpis majitele nebo oprávněného uživatele nemusí být ověřen.

https://www.facebook.com/.../a.45606391.../5203879452994023/

 • Změnu pobytu na území ČR je třeba hlásit Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů. Týká se to změny pobytu delší než 15 dnů. Pokud se držitel DO nezdržuje na ohlášené adrese déle než 15 dní, může mu být zrušen údaj o hlášeném pobytu v informačním systému MV (a ovlivnit výplatu dávek, školní docházku dětí atd.) https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22368652...

Zdravotní pojištění:

 • Držitel dočasné ochrany (pokud za něj pojištění neplatí zaměstnavatel) mezi 18 – 65 let je po 150 dnech od udělení dočasné ochrany považován za samoplátce a musí si hradit komerční pojištění nebo být evidován na Úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání.
 • Mnoho Ukrajinců je zaměstnáno do DPP do 10 000 Kč, takže za ně zaměstnavatel pojištění neplatí a budou si jej muset hradit sami – další důvod požadovat regulérní pracovní smlouvu s platbou pojištění a dalších odvodů.
 • Osoby s invaliditou nebo osoby pečující o malé děti budou postupovat podle pokynů na webu VZP, který bude za tím účelem vytvořen.
 • Další možností je být evidován na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání.
 • Za děti do 18 let a seniory nad 65 let bude i nadále pojistné hradit stát. Studenti 18 – 26 let studující na středních či vysokých školách v ČR i na Ukrajině (počítá se i online studium) jsou považováni za nezaopatřené osoby a pojištění platit nemusí.
 • Při odjezdu na Ukrajinu (na více dní) je možné nahlásit pojišťovně, že nepobývají na území ČR, pojištění nemusí hradit, ale ani čerpat služby veřejného zdravotnictví ČR. Při trvalém odjezdu zpět na Ukrajinu je povinnost se ze zdravotního pojištění odhlásit. Může vzniknout dluh vůči ČR, který brání dalšímu pobytu v zemi.

Humanitární dávka:

 • Nárok na humanitární dávku nemá ten, kdo pobývá v zařízení, kde jim je bezplatně poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny. Neplatí pro bezplatně poskytnuté ubytování u soukromých osob, které je řešeno příspěvkem pro solidární domácnosti.
 • Vyplácení humanitární dávky by mělo pokračovat, ale částka se sníží na částku životního minima 4620 Kč pro dospělého a 3320 Kč pro dítě.

https://www.mpsv.cz/.../zacnou-platit-nova-pravidla-pro...

 • O přidělení humanitární dávky se rozhoduje individuálně, týká se osob bez zaměstnání či jiných příjmů.

Příspěvek pro solidární domácnosti poskytující ubytování:

 • Bude možné získat příspěvek pro solidární domácnost a zároveň ubytovaní mohou přispívat na energie.
 • Výše příspěvku se bude měnit podle toho, zda půjde o spolubydlení (3000 Kč/os, maximálně 3 osoby) a nebo poskytnutý samostatný byt (5 000 Kč na 1 osobu, 9 tis. na 2 osoby, 12 tis. na 3 osoby, 14 tis. na 4 osoby a 15 tis. na 5 osob).
 • Poskytnutý byt musí být neobývaný (ve smyslu bez nájemníka) nebo sloužil držitelům dočasné ochrany. Je to primárně ochrana, aby nebyli vystěhováváni potřební čeští nájemníci.

Článek vznikl v rámci projektu  „Informování a budování kapacit lokálních komunit při práci s držiteli dočasné ochrany“ podpořeného dotací MVČR.

Zuzana Schreiberová

Mgr. Zuzana Schreiberová vystudovala bakalářský obor Studium Humanitní vzdělanosti na FHS UK, kde se zabývala současnou pražskou židovskou komunitou. V navazujícím magisterském studiu Obecné antropologie se specializovala na historickou antropologii, narativní analýzu a paměťová studia. Od zaří 2015 se věnuje také pomoci uprchlíkům v rámci Iniciativy Hlavák a dalších dobrovolnických iniciativ. V organizaci koordinovala od března 2016 projekt Praha sdílená a rozdělená a od srpna 2017 je výkonnou ředitelkou a statutární zástupkyní.

29. 6. 22
...nahoru ▲