Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Co dělat, když se rodina vrací trvale na Ukrajinu aneb Aktuální informace pro ty, kteří pomáhají

Co dělat, když se rodina vrací trvale na Ukrajinu aneb Aktuální informace pro ty, kteří pomáhají

Jakou administrativu je nutné zařídit při odjezdu rodin zpět na Ukrajinu? Může mít nenahlášení nějaké následky? Lze to učinit i z území Ukrajiny? Na tyto a další otázky, které řeší organizace i dobrovolnické komunity vám odpoví následující text. Multikulturní centrum Praha poskytuje v tuto chvíli informační a administrativní podporu a péči o dobrovolníky mimopražským organizacím, obcím a dobrovolnickým uskupením. Pokud o podporu máte zájem, neváhejte se nám ozvat zde.

V případě trvalého odjezdu na Ukrajinu:

 • Osoby s biometrickým pasem se musí dostavit do KACPU (krajského centra pomoci uprchlíkům), osoby bez biometrického pasu musí navštívit pracoviště MV OAMP a vzdát se dočasné ochrany
 • Je nutné odhlásit zdravotní pojištění, což stačí písemně na adresu pobočky VZP.  Po uplynutí 150 dnů po udělení dočasné ochrany přestávají být podle Lex Ukrajina II. uprchlíci z Ukrajiny státními pojištěnci a mohl by vzniknout dluh. Ten by do budoucna mohl zabránit dalšímu legálnímu pobytu v ČR. 
 • U dětí povinných školní docházkou je nutné odhlášení ze školy, pokud již jsou zapsáni na některé z českých škol. V případě neposílání dítěte do školy by hrozilo šetření ze strany OSPOD. Volné místo je navíc možné v případě odhlášení obratem nabídnout jinému potřebnému dítěti z Ukrajiny. 
 • Dočasné ochrany je možné se vzdát i na generálním konzulátu ve Lvově.

Štítky do pasu vs. razítko:

 • „Multištítky“ nejsou na cesty v Schengenu a na Ukrajinu nutné, důvodem je nedostatek papíru pro tisk (tiskárna cenin ve Finsku nedodává). Jsou třeba pouze ve výjimečných případech (např. pro řidiče kamionů cestujících mimo Schengen).
 • První měsíc se místo štítků dávaly spíše razítka (bylo jich vydáno skoro 200 tisíc) se speciálním dlouhodobým vízem (vízem strpění), které se u osob, které přišly v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině, po schválení Lex Ukrajina I změnilo na status dočasné ochrany, což zahrnovalo i možnosti cestování. 

Prokázání vstupu na území EU:

 • Od pondělí 6. června 2022 se změnil postup u OAMP. Je nutné prokázat skutečnost, že je osoba vysídlenou osobou. Je také třeba prokazovat vstup z území Ukrajiny.
 • Je potřeba dokládat překročení hranic. Pokud osoba nemá možnost si obstarat písemný záznam o překročení hranice, existují další možné způsoby (individualizované doklady, jízdenky, místenky na jméno). Pokud se nepodaří sehnat ani sekundární doklad, bude pokračovat ověřování způsobu vstupu do EU.
 • Bez dokladu je nutné potvrzení o státní příslušnosti zastupitelským úřadem Ukrajiny.
 • Vyskytly se jednotky případů u občanů Ukrajiny z nejhůře postižených oblastí – Doněck, Luhansk, Mariupol – kdy lidé utíkali přes Rusko. Pro udělení dočasné ochrany by to však neměl být problém, pokud tito lidé pocházejí z východu Ukrajiny a nemají ruské pobytové oprávnění nebo ruské občanství. 

Hlášení změny adresy:

 • Pro ohlášení změny místa pobytu na území České republiky a dalších změn mohou občané Ukrajiny využít tiskopis uvedený níže. Vyplněný tiskopis včetně případných příloh je potřeba zaslat poštou na adresu některého z pracovišť OAMP Ministerstva vnitra (NE na KACPU ani přes e-mail Ministerstva vnitra).
 • Tiskopis pro ruční vyplnění je dostupný zde. Tiskopis pro elektronické vyplnění zde.
 • Nenahlášení může být postihováno pokutou, ovlivnit vyplácení dávek nebo zabránit zapsání dítěte do školy.
 • Zároveň ale často příchozí z Ukrajiny mají strach posílat hlášení poštou a jdou radši na OAMP osobně. Není nutné chodit osobně. Pro prokázání nahlášení stačí poslat dopis doporučeně a schovat si podací lístek.

Různé:

 • Pro sloučení rodiny stačí, pokud má alespoň jedna osoba dočasnou ochranu. Pobytový status ostatních nerozhoduje. 
 • Nezletilé děti s dočasnou ochranou si mohou požádat o trvalý pobyt pro sloučení s rodiči. Mohou si podat i žádost o dlouhodobý pobyt, ale až po 6 měsících pobytu na základě dočasné ochrany.
 • Není možné se vzdát dočasné ochrany v jiné zemi a požádat o ni v ČR.
 • Ve výjimečných a komplikovaných případech může rozhodnutí o udělení dočasné ochrany trvat až 60 dní. V tom případě dotyčný pobývá na území po dobu trvání řízení legálně, zdravotní pojištění platí, případně ho může doplatit 30 dní zpětně od udělení dočasné ochrany. V případě, že je bez přístřeší, může požádat o přidělení dočasného nouzového přístřeší.
 • Pravidla pro zdravotní způsobilost ukrajinských dětí na letních táborech.

Ke stažení:

Článek vznikl v rámci projektu  „Informování a budování kapacit lokálních komunit při práci s držiteli dočasné ochrany“ podpořeného dotací MVČR.

Zuzana Schreiberová

Mgr. Zuzana Schreiberová vystudovala bakalářský obor Studium Humanitní vzdělanosti na FHS UK, kde se zabývala současnou pražskou židovskou komunitou. V navazujícím magisterském studiu Obecné antropologie se specializovala na historickou antropologii, narativní analýzu a paměťová studia. Od zaří 2015 se věnuje také pomoci uprchlíkům v rámci Iniciativy Hlavák a dalších dobrovolnických iniciativ. V organizaci koordinovala od března 2016 projekt Praha sdílená a rozdělená a od srpna 2017 je výkonnou ředitelkou a statutární zástupkyní.

5. 6. 22
...nahoru ▲