Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Metodika Jak pomáhat a porozumět

Metodika Jak pomáhat a porozumět

Tato publikace má za cíl poskytnout potřebné informace týkající se bezprostřední pomoci uprchlíkům a kulturních rozdílů mezi Čechy a Ukrajinci. Zaměřuje se na bezprostřední pomoc a komunikaci s cizinci, zahrnuje první psychologickou pomoc, řešení nezbytných potřeb, motivaci dobrovolníků k pomoci a srovnání rozdílů mezi českou a ukrajinskou kulturou.

Cílem této publikace je podpořit vzájemné porozumění mezi uprchlíky, úředníky, pracovníky v sociálních službách, učiteli, dobrovolníky a ubytovávajícími. Nechceme, aby vzdělávání o kulturních rozdílech skončilo jako jednoduché generalizace o „ukrajinské národní povaze“ a představujeme Ukrajinu jako zemi se svébytným jazykem, bohatou kulturou a zároveň zemi, pro kterou jsou typické velké sociální, vzdělanostní a kulturní rozdíly mezi jednotlivými lidmi.

Metodika vychází z poznatků sociální a kulturní antropologie, ale její větší část je založena na konkrétních poznatcích, které jsme získali během poskytování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny přicházejících po ruské invazi na jaře 2022.

Seznámení s kulturními rozdíly je klíčovým prvkem pro úspěšnou integraci uprchlíků a tuto publikaci lze chápat jako jeden z dílků mozaiky, která poskytuje chybějící informace a pomáhá předcházet konfliktům a nedorozuměním.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Ministerstvu vnitra České republiky za podporu projektu „Informování a budování kapacit lokálních komunit při práci s držiteli dočasné ochrany“. Tato publikace byla vytvořena v rámci tohoto projektu, který měl za cíl posílit schopnosti a kapacity lokálních komunit v práci s držiteli dočasné ochrany.

Metodiku stáhnete kliknutím na obrázek.

15. 12. 22
...nahoru ▲