Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
komentářezměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.

Debata o „uznání“ Vietnamců - výzvy české národnostně menšinové politice

19. 8. 13 Ondřej Klípa
Autor se v článku věnuje vývoji ochrany národnostních menšin v České republice. Cílem článku je v kontextu aktuální diskuse o „uznání“ Vietnamců jako národnostní menšiny upozornit na méně známé skutečnosti a souvislosti. Odkud se ochrana národnostních menšin vlastně vzala? Jde o univerzální historickou nutnost? Nebo jde o proces, který má své příčiny a otevřené možnosti vývoje?
IntegraceČeská republika komentáře

Veřejná debata na pražské Libuši – jde čelit xenofobii tvrdými daty?

12. 8. 13 Jan Dítko
Článek shrnuje průběh prezentace výzkumu na téma segregace Vietnamců v městské části Praha-Libuš a následné veřejné debaty. Součástí textu je i stručný souhrn událostí, které zadání výzkumu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj předcházely, a díky kterým se Libuš stala jedním z míst, kde v posledních letech probíhali nejžhavější debaty o integraci cizinců.
IntegraceČeská republika komentáře

Komentář k debatě "Právo na rodinný život vs. migrační kontrola"

7. 8. 13 Veronika Střechová
Mezinárodní právo přiznává každému člověku právo na respektování jeho soukromého a rodinného života. Otázce, jakých podob toto právo může nabývat v praxi, věnovala pozornost již druhá z debat pořádaných pod záštitou projektu Migration to the Centre. Debata o slučování rodin proběhla 12....
Migrace a EU, Gender a migraceČeská republika komentáře

Jak vypadá svoboda volby podle návrhu nové cizinecké legislativy? Reakce na vyjádření MVČR ze dne 25.6.2013

1. 7. 13
„Jistě nelze bránit tomu, aby účastník řízení využil svého práva na odmítnutí výpovědi, pokud by to jinak znamenalo hrozbu trestního stíhání. Nicméně nelze současně předpokládat, že se takové odmítnutí výpovědi neprojeví v negativním postoji správního orgánu k jeho pobytovému oprávnění.“
Nové cizinecké zákonykomentáře

Reakce na článek „Odmítáme nový cizinecký zákon“

1. 7. 13
Vyjádření Ministerstva vnitra k článku zveřejněnému na internetových stránkách Organizace pro pomoc uprchlíkům „Odmítáme nový cizinecký zákon“ a k vyjádření ředitele této organizace JUDr. Martina Rozumka „Nový zákon o pobytu cizinců – naše/Vaše svoboda vážně ohrožena“
Nové cizinecké zákonykomentáře

Nový zákon o pobytu cizinců – naše/Vaše svoboda vážně ohrožena

1. 7. 13 Martin Rozumek
Dne 9.5.2013 rozeslalo ministerstvo vnitra do připomínkového řízení návrh nového zákona o pobytu cizinců, zcela nového zákona o volném pohybu občanů EU a zákona o ochraně státních hranic (jde o materiály č.j. MV-23084-3/OBP-2013 a MV-56287-1/OBP-2013)....
Nové cizinecké zákonykomentáře

Vietnamci v ČR jako národnostní menšina – poznámka k otázce „uznávání“ menšin

27. 4. 13 Marián Sloboda
Komentář se nezabývá pouze uznáním Vietnamců národnostní menšinou, ale poukazuje na problematičnost samotného vymezení pojmu národnostní menšina tak, jak jej pojímá české právo. Autorův výklad je pak takový, že Vietnamci bez ohledu na absenci svého zástupce v Radě vlády pro národnostní menšiny, menšinou jsou....
IntegraceČeská republika komentáře

Směrnice EU o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci - tápání harmonizace migračního práva EU

18. 4. 13 Martin Rozumek
Komentář pojednává o Směrnici o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci. Všímá si ji v širších souvislosti vývoje evropské imigrační a azylové politiky, přičemž kriticky poukazuje na její neucelenost. Zároveň očekává, že vzhledem k problematické české migrační realitě bude vliv Směrnice o jednotném povolení k pobytu za účelem práce zřejmě zanedbatelný.
Pracovní migrace, Migrace a EUČeská republika komentáře

Český „boj“ proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců

10. 1. 13 Martin Rozumek
Počet zaměstnaných cizinců v České republice vytrvale klesá. K 31.12 2008 mělo celkem 128.934 cizinců ze třetích zemí platné povolení k zaměstnání, na konci roku 2011 už jen 36.792 cizinců ze třetích zemí (minus 88 tisíc). Ve stejném období přibylo necelých 16 tisíc zahraničních podnikatelů, v drtivé většině bývalých zaměstnanců, kteří přišli o práci....
Pracovní migraceČeská republika komentáře

Rozumek, Haišman a Krátkozraký, jenž do regionu nedohlédl

21. 12. 12 Viktor Rumpík
Komentář reaguje na články JUDr. Martina Rozumka a PhDr. Tomáše Haišmana věnované české migrační politice. Zaměřuje se na dopady migrační politiky a legislativy na život a postavení migrantů ze třetích zemí v plzeňském regionu.
Pracovní migrace, IntegraceČeská republika komentáře

Je správné ztížit získání českého občanství?

7. 12. 12 Marek Čaněk
Podívejme se nejdříve na čísla. Ke konci roku 2011 mělo v Česku více jak 198 tisíc migrantů trvalý pobyt. Ve stejném roce získalo občanství udělením 1414 osob. Při tomto tempu, které se příliš neodlišuje od minulých let, by jen těmto lidem trvalo 140 let, než by všichni získali občanství ČR. To by byl rok 2151. Je to hypotetický a značně zjednodušený výpočet....
Integrace, Nový zákon o občanstvíČeská republika komentáře

Financování imigračního managementu v době krize: obavy nevládního sektoru ohledně rozpočtového rámce EU pro roky 2014-2020 v oblasti migrace/azylu

21. 11. 12 Karolína Babická
Komentář shrnuje aktuální debatu ohledně nastavení evropských zdrojů financování v oblasti migrace, azylu a vnitřní bezpečnosti pro období 2014-2020. Text vznikl jako komentář Caritas Europa k návrhu rozpočtu DG Home Affairs pro další víceletý finančním rámec Evropské unie.
Migrace a EUkomentáře

Kubiceho přísnost na cizince

8. 11. 12 Martin Rozumek
Komentář, který vyšel ve zkrácené verzi dne 30. října 2012 v Mladé frontě DNES, si všímá stále obtížnější situace cizinců v ČR v řadě oblastí souvisejících s cizineckou agendou. Jako zásadní příčinu této situace vidí často bezduchou represi ze strany Ministerstva vnitra a související strukturální problémy, které cizineckou agendu dlouhodobě provázejí.
Pracovní migrace, IntegraceČeská republika komentáře

Promarněná příležitost? K několika bodům novely zákona o azylu

17. 9. 12 Eva Holá
Autorka v článku informuje o plánovaných změnách v zákoně o azylu probíhající v kontextu transpozice kvalifikační směrnice. Představuje některé z připomínek, které zazněly při jeho přípravě, zejména ve vztahu k definici podmínek pro udělení, resp. odnětí ochrany, umisťování cizinců zařízení pro zajištění cizinců nebo přístupu dětí ke zdravotnímu pojištění.
Migrace a EU, Uprchlictví a azylČeská republika komentáře

Proč odmítla česká vláda ratifikovat Úmluvu o pracovnících v cizích domácnostech a jaké to má souvislosti?

13. 9. 12 Pavla Redlová, Marie Heřmanová
Tento text reaguje na nedávné rozhodnutí české vlády nepřipojit se k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce o pracovnicích v cizích domácnostech. Kromě informací o samotné úmluvě a argumentech vlády tak komentář předkládá důvody, proč téma placené práce v domácnostech není marginálním na trhu práce v Česku....
Pracovní migrace, Integrace, Gender a migraceČeská republika komentáře
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 10 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect