Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 11. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Nejsem xenofob, ale proti islámu musíme bojovat!

Nejsem xenofob, ale proti islámu musíme bojovat!
Protimluvnou frázi z titulku, kterou používají lidé trpící předsudky vůči různým národnostním či náboženským menšinám, lze v poslední době slýchat poměrně často v celé České republice. Většinou je mířena na Romy, nicméně v uplynulých týdnech se v různých podobách stala velmi frekventovanou i v tisku vycházejícím v nejmenším krajském městě – Karlových Varech. A to v souvislosti s plány místní Muslimské obce na vybudování důstojné modlitebny v někdejších hasičských garážích v centru města na dohled od lázeňské zóny.
Nejsem xenofob, ale proti islámu musíme bojovat!

Prostory, jež si za účelem modlení pronajímala Muslimská obec v nedalekém hotelu Thermal, byly nevyhovující. Navíc hotel Thermal nedávno z důvodu rekonstrukce muslimům smlouvu vypověděl. Ačkoli Muslimská obec ve městě, které se díky lázeňství vždy v minulosti vyznačovalo kosmopolitní atmosférou, působí již přes rok, vášně mezi veřejností se rozdmýchaly až nyní v souvislosti se stěhováním modlitebny do vyhovujících prostor.

Kusé informace v médiích stačily k vyvolání poměrně širokého odporu veřejnosti. Obvykle velmi laxní obyvatelé lázeňského města začali „svým“ zastupitelům posílat analýzy se závěry o škodlivosti islámu. Podle regionálních médií tak zastupitelům a představitelům města dorazily až desítky stížností. Hlavním důvodem, který lze ale ve skutečnosti chápat spíše jako záminku, proč by město mělo modlitebnu zakázat, byl nicméně formální. Majitel nemovitosti, kterou si Muslimská obec pronajímá, žádal totiž stavební úřad o povolení k přestavbě na školicí středisko, nikoli na modlitebnu.

Karlovarští muslimové tak podle stěžovatelů obcházejí zákon, což můžeme brát jako začátek, po němž bude následovat další nelegální a určitě i teroristická činnost. Co na tom, že podobné kličky před zákony využívají bílí Češi dnes a denně. Jak správně uvedli zástupci města, magistrát nemá žádné zákonné prostředky, jak přestavbě zabránit.

Mnohem podstatnější jsou ale argumenty, které se za výše zmíněným formálním odůvodněním velmi okatě skrývají a které přitom odkrývají podstatu odporu. Ten je založen, jak už to bývá, na strachu z neznámého, předsudcích, paušalizování a lze z nich vycítit silný xenofobní (islamofobní) podtext. Nebezpečné paušalizace se přitom nedopouštějí jen odpůrci z řad veřejnosti, ale i – a to je mnohem horší – volení zastupitelé z řad vládnoucí koalice i opozice.

„Domnívám se, že toto téma je velmi citlivé a velmi zásadní. Láme se na něm problém soužití světových kultur a náboženství, míru a terorismu!,“ napsal ve svém prohlášení Jiří Kotek, opoziční zastupitel ze strany Alternativa.[1]

„Expanze islámu včetně jeho negativních rysů do okolních zemí, ale i do Česka, musí u každého odpovědného politika, byť jen komunálního zastupitele, vyvolat strach, který ho musí donutit hledat sebeobranné mechanismy pro vlastní obyvatele. Proto pokládám za zcela legitimní spontánní občanskou vlnu odporu proti modlitebně. Podotýkám, že nejsem zatížen netolerancí k žádné kultuře, ani muslimské, proto mé vymezení není xenofobním populismem, ale snahou otevřít veřejnou debatu a hledat řešení," dodal Jiří Kotek.

Jde o exemplární případ házení určité skupiny lidí do jednoho pytle. Snad pramení z nepříznivého mediálního obrazu islámu, v jehož důsledku jsou přehlíženy či dezinterpretovány jeho základní principy i nesmírná pestrost a vzájemná neslučitelnost bezpočtu jeho směrů. Autor výroku se hned v další větě snaží rozptýlit jeho xenofobní vyznění - čímž se k němu v podstatě doznává - tím, že chce jen otevřít veřejnou debatu o problematice muslimských modliteben v České republice.

Zcela pomíjí fakt, že Listina základních práv a svobod České republiky každému zaručuje „právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám, nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu“.

Za pozornost stojí i to, že Jiří Kotek kandidoval ve volbách do sněmovny na kandidátce KDU-ČSL, takže modlitebna pro něj mohla být vítaným tématem pro své vlastní zviditelnění. V nejmenším volebním obvodě sice malá strana typu lidovců neměla šanci získat poslanecký mandát, nicméně již za rok se konají volby komunální, v nichž se každý hlas může hodit. A nejen Jiří Kotek si je vědom, že islamofobními postoji může mezi českými voliči jen získat.

Podobně se k věci vyjádřil i koaliční zastupitel Vladimír Král (Karlovarská občanská alternativa), jenž si osvojil argumenty jednoho z odpůrců. "Mnohé mešity ve střední Evropě slouží jako zázemí pro rozvědky arabských a muslimských států ke špionáži a podvratné činnosti vůči Evropě. A islámská centra jsou používaná jako úkryty pro hledané osoby i skladiště zbraní," uvedl pro regionální MF DNES.[2]

Ne vše je však ztraceno. Například reakce majitelů bytových jednotek v daném domě, kteří museli rekonstrukci prostor schválit, jsou vstřícné či „střízlivé“. Momentálně je řízení o přestavbě kvůli věcným nedostatkům v žádosti pozastaveno a majitel prostor musí podat žádost novou.

Bude velmi zajímavé sledovat, jak se „debata“, kterou se Jiří Kotek a jiní snaží otevřít pomocí omílání frází plných předsudků, bude vyvíjet dál. Zejména jestli se místní politici budou snažit v zájmu svého dalšího volebního úspěchu dát na frak základním občanským právům a svobodám, zakotveným v základním zákoně České republiky.


Foto: Dominik Jandl. Spor je o přízemní prostory vedle restaurace, modlitebna byla v hotelu Thermal v pozadí.


Tento článek vznikl v rámci projektu Na práci v ČR, financovaném z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_podporujeme_horizontal_cmyk.jpgDominik Jandl
Dominik Jandl vystudoval politologii na Ústavu politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve studiu téhož oboru pokračuje na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na problematiku nacionalismu, národní identity. A to zejména s důrazem na vývoj národního hnutí v Turecku (nedokončil studium turkologie na FF UK), na Kavkazu a také národnostních vztahů ve střední Evropě. V návaznosti na občanské aktivity v Karlových Varech se věnuje také komunální politice. Pracuje v neziskovém sektoru, kam zamířil z mediální oblasti.
4. 11. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲