Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
1. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Jak vypadá svoboda volby podle návrhu nové cizinecké legislativy? Reakce na vyjádření MVČR ze dne 25.6.2013

„Jistě nelze bránit tomu, aby účastník řízení využil svého práva na odmítnutí výpovědi, pokud by to jinak znamenalo hrozbu trestního stíhání. Nicméně nelze současně předpokládat, že se takové odmítnutí výpovědi neprojeví v negativním postoji správního orgánu k jeho pobytovému oprávnění.“

Každý si přece může vybrat a každý má přece právo nevypovídat, že? Ministerstvo vnitra vyšlo s pravdou ven. Návrh nového zákona je vlastně ve své podstatě obrovským zlepšením situace cizinců v ČR. Jenom pro nespočetné množství paragrafů je opravdu těžké si toho všimnout. Proto nám MV ulehčuje život a vše přehledně shrnuje v letáčku. Na svých webových stránkách se pak Ministerstvo vnitra důrazně vymezuje proti „démonizaci“ nového návrhu cizinecké legislativy, které se prý dopustil ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek a vyzývá ke „skutečné diskuzi“.

K reakci Ministerstva vnitra ČR je třeba předně uvést, že ministerští úředníci zveřejňují pouze svou reakci, nikoli už texty naší kampaně, na které je reagováno. Tento přístup rozhodně nesvědčí o připravenosti ke skutečné diskusi. Stránky www.emncz.eu platí Evropská unie a neměly by proto sloužit jen jako hlásná trouba Ministerstva vnitra. Dále je potřeba se také ohradit proti útoku na Organizaci pro pomoc uprchlíkům a jejímu řediteli – jak stojí hned v úvodu citovaného textu, tak i ve všech dalších materiálech, které jsme k tématu publikovali, kampaň je společným projektem všech organizací sdružených v Konsorciu nevládních organizací pracujících s migranty a za slovy Martina Rozumka tedy stojí minimálně 24 dalších neziskových organizací, které podepsaly Prohlášení: Odmítáme nový cizinecký zákon – nemluvě o tisících migrantů i českých občanů, kteří se podepsali pod petici na stránkách jednej.cz, k návrhu se velmi kriticky vyjádřil například i Vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv Pavel Pořízek.

Co se týče obsahu Ministerstvem zveřejněného letáku, vybíráme jen pár perliček:
Tím nijak není zpochybněn fakt, že naprostá většina cizinců jsou poctiví a slušní lidé, ale nástroj k zamezení vstupu a pobytu těch jedinců, kteří představují ohrožení nejzákladnějších demokratických hodnot, které Česká republika zastává, je třeba. (v reakci na náš postřeh, že žadatelé o pobytu budou vydáni na milost zpravodajským službám – více zde.)

Pravdou je, že návrh nové právní úpravy pouze počítá se zavedením povinného potvrzení o přechodném pobytu občanů Evropské unie, které však v žádném případě není povolením k pobytu (v reakci na naše tvrzení, že dle nové úpravy by se i občané EU museli do tří měsíců zaregistrovat, jinak jim hrozí pokuta či dokonce detence – více zde).

Cílem nové právní úpravy rozhodně není diskriminace českých občanů, resp. jejich rodinných příslušníků oproti rodinným příslušníkům občanů ostatních členských států EU. (Pakliže to není cílem, bylo by to ale zcela jistě výsledkem – více zde.)

I ze samotného „anti-letáku“ Ministerstva vnitra může čtenář seznat, že kampaň proti novému zákonu netvrdí žádné nepravdy. Anti-leták sice v nadpisech označuje (téměř) všechna tvrzení za nepravdivá, ovšem obsahově sám uznává pravdivost téměř všech bodů kampaně.

Právníci kampaně proti novému cizineckému zákonu připraví podrobnější reakci na „anti-leták“ Ministerstva vnitra ČR, ve které budou odcitovány příslušné pasáže zákona a každý cizinec i český občan si tak bude moci udělat sám obrázek o tom, na čí straně je pravda. Pevně věříme, že tato podrobnější reakce bude publikována i na stránce www.emncz.eu. Každopádně ti, kdo mají s jednáním úředníků Ministerstva vnitra svou zkušenost, tak zajisté již vědí, že k legislativním počinům tohoto resortu je třeba být velmi obezřetný, zvláště tehdy, pokud úředníci tvrdí, že vůbec nic nezpřísňují, nýbrž pouze vše zlepšují…

Za Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Pavel Čižinský, Alexandra Dubová – Multikulturní centrum Praha
Marie Heřmanová  - Člověk v tísni, o.p.s.

1. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲