Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
1. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Nový zákon o pobytu cizinců – naše/Vaše svoboda vážně ohrožena

Dne 9.5.2013 rozeslalo ministerstvo vnitra do připomínkového řízení návrh nového zákona o pobytu cizinců, zcela nového zákona o volném pohybu občanů EU a zákona o ochraně státních hranic (jde o materiály č.j. MV-23084-3/OBP-2013 a MV-56287-1/OBP-2013). Tento závazek vychází z úkolu stanoveného vládou ČR, protože stávající právní úprava byla pro svou nepřehlednost, kazuičnost a bezpočet odkazů a změn (41 novelizací) zcela nevyhovující.

Předložený návrh zákona je však v porevoluční České republice zcela nepřijatelný. Vrací nás doslova zpět do totality, kdy bezbřehá moc MV a státní bezpečnosti udržovala celou společnost ve stavu obezřetného napětí. Vnitro opět zatoužilo po sledování života nejen cizinců, ale všech, kteří s cizinci přijdou do styku. Ministr Kubice mj. požaduje:

  1. při každém vydání nebo prodloužení národního víza či pobytu zapojit zpravodajské služby do rozhodovacího procesu tím, že budou vydávat závazné stanovisko (§ 337). Pokud tedy s cizincem pracujete, cizinec bydlí v nájmu ve Vašem bytě či domě, studuje s Vámi nebo se s ním seznámil Váš syn či Vaše dcera, můžete se těšit, k 25. výročí událostí z roku 1989, na staronovou přítomnost státní bezpečnosti ve Vašem životě,
  2. stanoviska policie, zpravodajských služeb a ministerstva zahraničí mají zůstat utajena a v zamítavém rozhodnutí se pouze uvede odkaz na bezpečnost státu – tím se otvírají brány dokořán nejen sledování a vynucování spolupráce, ale také korupci (viz. obdobná právní úprava na Slovensku),
  3. nová úprava má mít v součtu bez vyhlášek 629 paragrafů a více než 350 stran. Jsou-li primárními adresáty normy cizinci a sekundárními adresáty úřady setkávající se s cizinci, je z právně-teoretického hlediska takový moloch kazuistickým nesmyslem. Nehledě na to, že některé paragrafy mají a) až z) podbodů, kde v posledním bodě je absolutní správní úvaha (viz. např. důvody neudělení či neprodloužení pobytu - § 131). Namísto zcivilnění agendy a ulehčení administrativní zátěže, budou referenti bezpečnosti státu cizince také vždy vyslýchat při každé jeho žádosti a obtěžovat další státní orgány k získání informací.
  4. nově opět zcela kazuisticky a restriktivním způsobem upravit pobyt cizinců ze států EU – Váš kolega ze Slovenska či Německa, pro kterého dosud v ČR platila svoboda pohybu či podnikání, bude nově muset žádat MV o povolení/potvrzení pobytu, bude prověřován zpravodajskými službami (§ 105) a dokonce v případě EU občanů ani není určena maximální doba pobytu za mřížemi v detenci. Vzhledem k tomu, že nyní trvá prosté prodloužení pobytu odboru azylové a migrační politiky MV déle než rok, právní jistota cizinců, včetně manažerů ze států EU, atraktivita a konkurenceschopnost ČR jistě prudce vzrostou,
  5. diskriminovat české občany, pokud žijí s občanem třetí země. Nově tedy, seznámí-li se Vaše dcera např. s občanem USA nebo Ukrajiny, bude v mnohem horším právním postavení, než např. Slovák žijící v ČR s občankou USA či Ukrajiny,
  6. bezprecedentní dálkový přístup pro MV do nejrůznějších registrů údajů o osobách (FÚ, OSSZ, Úřad práce, inspekce práce, matrika), a to včetně těch nejcitlivějších informací – např. o původním otci a matce dítěte u tzv. nezrušitelného osvojení (§367, odst. 3, písm. o),
  7. revoluční objektivní odpovědnost cizince za přestupky zaměstnavatele – ministr Kubice navrhuje potrestat cizince – neprodloužit mu zaměstnaneckou kartu, jestliže zaměstnavatel má jakékoli daňové či jiné nedoplatky (§54),
  8. po nezletilém cizinci bez doprovodu, který žije v dětském domově nebo z něj odchází a žádá o humanitární pobyt, aby prokázal dostatečné prostředky k pobytu. Kdo se někdy setkal s dítětem v dětském domově, jistě pochopí, jak nepřekonatelný problém to pro mladého člověka představuje.

Na základě výše uvedeného Vás žádám, abyste v rámci svých možností vyvinul veškeré úsilí směrem k zamítnutí tohoto absurdního návrhu ministerstva vnitra jako celku, např. formou dopisu premiérovi České republiky. Ministr vnitra by měl s novou vizí a hlavně novým týmem zpracovat normu, která bude nejen 10x stručnější, ale hlavně bude odpovídat 21. století, zohledňovat potřeby trhu práce, potřeby ekonomiky a demografickou realitu v naší zemi.

JUDr. Martin Rozumek
Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.
a předseda Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro lidská práva
tel: 284683545, 731170885


Dokument vznikl v rámci projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha. Mezinárodními partnery projektu u jsou Caritasverband für die Diezöse Osnabrück z Německa a Anti - Slavery International z Velké Británie. 

Martin Rozumek
JUDr. Martin Rozumek je ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU).
1. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲