Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Pomocnice v domácnosti z Ukrajiny a Polska v Neapoli – případová studie migrace směřující z východu na jih

Studie se zabývá případy ukrajinských a polských žen pracujících jako pomocnice v domácnosti v Neapoli jako příkladem neformální a neregulérní migrace. Na základě svědectví migrantů zkoumá důvody a techniku této pracovní migrace z východní a střední Evropy do jižní Itálie. Srovnáním situace polských a ukrajinských žen studie dokládá, že pro neregulérní migranty nejsou pracovní či sociální práva tak důležitá jako svoboda pohybu, tedy možnost zachovat si silné vazby na domovskou zemi.

Článek vznikl v rámci projektu „Regularizace nelegální migrace II.“ podpořeném Nadací rozvoje občanské společnosti.

Autorka v současné době pracuje na doktorandské práci v Centru pro výzkum migrace na University of Sussex. Kontaktovat ji lze na adrese lena.m.nare@sussex.ac.uk. Zároveň spolupracuje s katedrou sociologie na Helsinské univerzitě, kde je její adresa lena.nare@helsinki.fi.
6. 2. 07
...nahoru ▲